Montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Gliwice

Montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Gliwice

Dodano: 10.12.2020
logo EFRR pol
Nazwa programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Numer i nazwa priorytetu Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Numer i nazwa działania Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii
Źródło dofinansowania Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Budżet całkowity projektu 1 374 701,50 PLN
Kwota wsparcia 685 846,50 PLN
Okres realizacji 23.08.2018 - 30.06.2021

Przedmiotem projektu jest wymiana konwencjonalnych źródeł ciepła na powietrzne pompy ciepła oraz budowa instalacji fotowoltaicznych w trzech budynkach mieszkalnych zlokalizowanych w Gliwicach przy ulicach Sopockiej 2, Portowej 23-25 oraz Portowej 27-29 stanowiących własność Miasta Gliwice.