Montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Gliwice

Opublikowane: 10.12.2020
logo EFRR pol
Nazwa programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Numer i nazwa priorytetu Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Numer i nazwa działania Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii
Źródło dofinansowania Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Budżet całkowity projektu 1 393 132,77 PLN
Kwota wsparcia 706 609,46 PLN
Okres realizacji 31.10.2018 - 30.09.2022
Jednostka realizująca projekt Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Przedmiotem projektu jest wymiana konwencjonalnych źródeł ciepła na powietrzne pompy ciepła oraz budowa instalacji fotowoltaicznych w trzech budynkach mieszkalnych zlokalizowanych w Gliwicach przy ulicach Sopockiej 2, Portowej 23-25 oraz Portowej 27-29 stanowiących własność Miasta Gliwice.