Modernizacja targowiska przy ul. Lipowej w Gliwicach

Modernizacja targowiska przy ul. Lipowej w Gliwicach

Opublikowane: 09.09.2021
logo Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Nazwa programu operacyjnego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Numer i nazwa priorytetu P3: Wspieranie organizacji łańcucha żywnościowego, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, dobrostanu zwierząt oraz zarządzania ryzykiem w rolnictwie
Numer i nazwa działania Działanie 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich
Źródło dofinansowania Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Budżet całkowity projektu 1 973 886,10 PLN
Kwota wsparcia 1 000 000,00 PLN
Okres realizacji 31.08.2021 - 30.12.2022
Jednostka realizująca projekt MZUK

Modernizacja targowiska przeprowadzona będzie w ramach poddziałania 7.4. „Inwestycje w tworzenie, ulepszanie lub rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury”, typ operacji „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”.

 

Celem realizacji zadania jest polepszenie warunków korzystania oraz dostępności targowiska przy ul. Lipowej dla mieszkańców Gliwic i regionu oraz dla producentów rolnych, a także promocja i wspieranie lokalnej produkcji żywności. Efektem realizacji projektu będzie ułatwienie wprowadzania produktów rolnych do obrotu handlowego.