GEPAR - Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno - Rozrachunkowa

GEPAR - Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno - Rozrachunkowa

Opublikowane: 10.12.2020
logo EFRR Ślaskie
Nazwa programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa II „Cyfrowe Śląskie”
Numer i nazwa działania Działanie 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych
Źródło dofinansowania Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Budżet całkowity projektu 1 915 289,64 PLN
Kwota wsparcia 1 338 378,56 PLN
Okres realizacji 01.04.2016 - 29.09.2018
Jednostka realizująca projekt

Projekt zakładał utworzenie internetowego portalu dla mieszkańców i pozostałych kontrahentów miasta Gliwice z dostępem online do spersonalizowanych informacji, w tym o charakterze finansowym, wraz z możliwością realizacji przez kontrahentów miasta Gliwice określonych usług publicznych, w zakresie:

  • podatków lokalnych,
  • opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
  • dzierżaw i bezumownego korzystania z nieruchomości.

Narzędzie to umożliwia uzyskanie w jednym miejscu informacji o aktualnych danych finansowych, w tym przede wszystkim o zobowiązaniach i należnościach zalogowanego do portalu kontrahenta.

Portal jest zintegrowany z systemem płatności elektronicznych, co umożliwia kontrahentom sprawną realizację płatności na rzecz miasta. Dodatkowo jest on zintegrowany z platformą e-PUAP/SEKAP, dzięki czemu kontrahenci będą mieli z poziomu tego portalu udostępnione powiązanie z innymi wdrożonymi usługami.

Projekt zrealizowany przez Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego w Gliwicach.