Aktualności | Gadu-Gadu o użytkowaniu wieczystym

Gadu-Gadu o użytkowaniu wieczystym

Gadu-Gadu o użytkowaniu wieczystym

Opublikowane: 28.02.2011 / Sekcja: Miasto  Gospodarka 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami UM przypomina, że do 31 marca należy uiścić opłatę za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych w 2011 r.

Miasto nie wysyła mieszkańcom indywidualnych informacji o jej wysokości! Przed wykonaniem transakcji należy to sprawdzić w UM – m.in. za pośrednictwem komunikatora Gadu-Gadu. Wysokość należnej opłaty zmieniła się bowiem po ustawowej podwyżce podatku VAT z 22% do 23%.
Ustnej informacji w tej kwestii udzielają pracownicy obsługujący stanowisko Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w Biurze Obsługi Interesantów UM (parter budynku, po lewej stronie od wejścia głównego, tel. 32/231-30-41, 32/239-11-05) oraz wyznaczeni pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami (IV piętro gmachu UM, pok. 428, tel. 32/239-12-30, 32/238-55-23). Klienci mogą również pytać o wysokość opłaty za pośrednictwem komunikatora Gadu-Gadu (dostępne numery: GG 33865836, GG 33868630, GG 33871238, GG 33871315 oraz GG 33869399).
Opłatę za użytkowanie wieczyste należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego lub wykonać przelew na konto (wpłaty w oddziałach ING Banku Śląskiego są przyjmowane bez dodatkowych prowizji):
dla gruntów gminy Gliwice:
ING Bank Śląski SA, nr 03 1050 1230 1000 0022 7694 9514;
dla gruntów Skarbu Państwa:
ING Bank Śląski SA, nr 17 1050 1230 1000 0022 7694 9456.
Przelewy internetowe powinny mieć opis: „Opłata z tytułu użytkowania wieczystego 2011” wraz z podaniem dokładnego adresu nieruchomości. (kik)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Użytkownikom wieczystym – osobom fizycznym, którym oddano nieruchomość na cele mieszkalne, a których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 50% średniego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za rok poprzedzający ten, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez prezesa GUS, może zostać na ich wniosek przyznana bonifikata od opłaty rocznej. Bonifikata wynosi 50% wartości opłaty i jest przyznawana na 1 rok (art. 74 ww. ustawy). Wnioski o udzielenie bonifikaty należy składać przed upływem terminu płatności, tj. przed 31 marca każdego roku dla opłaty bieżącej.Formularz wniosku o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego – www.gliwice.eu.