Aktualności | 8 zagadek, 10 nagród

8 zagadek, 10 nagród

Opublikowane: 04.11.2010 / Sekcja: Miasto  Rozrywka  Życie i styl  Kultura 

Horst Bienek – nieżyjący już, a urodzony w Gliwicach pisarz, publicysta i tłumacz – zawsze z nostalgią wspominał miasto swego dzieciństwa.

Górnośląska mentalność, sposób postrzegania świata na zawsze naznaczyły jego życie. Dawał temu wyraz w powieściach i opowiadaniach. Jakich? To pytanie adresowane do sympatyków Bienkowej prozy, uczestniczących w konkursie Miejskiej Biblioteki Publicznej „Czytamy Horsta Bienka”. W taki oto sposób – cyklem zagadek literackich – MBP W Gliwicach świętuje 80. rocznicę urodzin twórcy.
– Proponujemy czytelnikom odgadnięcie tytułów ośmiu książek Bienka, których fragmenty są cyklicznie zamieszczane na stronie internetowej MBP i na łamach Miejskiego Serwisu Informacyjnego oraz udostępniane w każdej filii bibliotecznej – zachęca Grażyna Lazar, dyrektor MBP. W bieżącym wydaniu MSI (dostępnym w formie elektronicznej na stronie internetowej www.gliwice.eu) w ręce zainteresowanych trafia siódma ZAGADKA. Kolejna (zarazem ostatnia) zostanie opublikowana w pierwszym wydaniu grudniowym. – Po odgadnięciu wszystkich zagadek należy wypełnić formularz konkursowy (dostępny na stronie www.biblioteka.gliwice.pl oraz w każdej filii MBP), opatrzyć go dopiskiem CZYTAMY HORSTA BIENKA i dostarczyć do 10 grudnia do siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Kościuszki 17 – osobiście, za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną (e-mail: instrukcyjny@biblioteka.gliwice.pl) – informuje Anna Pietras z Działu Instrukcyjno-Metodycznego MBP.
Ogłoszenie wyników konkursu z Bienkiem w roli głównej nastąpi w grudniu. Wśród autorów prawidłowych odpowiedzi zostanie rozlosowanych 10 atrakcyjnych nagród. (kik)