Typ zawartości: Wizytówka

Im südlichen Teil der Stadt befindet sich ein Flugplatz mit einer Fläche von etwa 50 ha. Der Eigentümer ist der Aeroklub Gliwicki.

Typ zawartości: Wizytówka

An airport covering about 50 ha is situated in the southern part of the city. The airport is owned by the Gliwice Aeroclub. It is used for leisure (gliding, parachuting, planes, modelling and paragliding units), small aviation operations, and parachute training for airborne military forces.

Typ zawartości: Wizytówka

Это один из самых современных и крупных спортивно-концертных залов в Польше. Говорят, для того, чтобы обойти все помещения, потребуется 2 дня! Благодаря принятым решениям, в гливицком комплексе по ул.

Typ zawartości: Wizytówka

C’est l’une des plus grandes et des plus modernes salles de spectacle en Pologne. Il est dit qu’il faudrait deux jours pour pouvoir faire le tour de tous ses locaux !

Typ zawartości: Wizytówka

Das ist eine der modernsten und größten Sport- und Veranstaltungshallen in Polen. Angeblich würde es zwei Tage dauern, alle Räume zu begehen! Dank der Lösungen, die für die Halle in Gliwice, an der ul. Akademicka 50, gefunden wurden, können hier Sportwettkämpfe u.a.

Typ zawartości: Wizytówka

One of the most modern and largest sports and show halls in Poland. Reportedly, it takes two days to visit all the venues! The Gliwice Hall at 50 Akademicka Street can host competitions in athletics, tennis, volleyball, basketball, handball, indoor football and boxing.

Typ zawartości: Wizytówka

Rower Miejski to alternatywny środek transportu, umożliwiający szybkie poruszanie się po naszym mieście. Jest dobrym uzupełnieniem komunikacji miejskiej w Gliwicach. Rowerzyści miejscy GRM mają do dyspozycji 15 stacji i 150 rowerów. Sezon rowerowy trwa od marca do listopada.

Typ zawartości: Wizytówka

To jedna z najnowocześniejszych i największych hal widowiskowo-sportowych w Polsce. Podobno obejście wszystkich pomieszczeń zajmuje 2 dni! Dzięki przyjętym rozwiązaniom w gliwickiej hali przy ul.

Typ zawartości: Wizytówka

Arena wyposażona jest w pełnowymiarową bieżnię okólną, sektor rzutów, skocznie do skoku wzwyż i skoku o tyczce oraz do skoku w dal i trójskoku. Jest także rzutnia do pchnięcia kulą oraz do rzutu młotem i oszczepem. Zawody z widowni może obserwować pół tysiąca widzów.

Typ zawartości: Wizytówka

Boisko o wymiarach 99 m × 65 m. Dysponuje 102 miejscami siedzącymi.