ZGM - Lista lokali użytkowych do wynajęcia po 2 przetargach

Opublikowane: 18.04.2024

ZGM_logo

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach,
pl. Inwalidów Wojennych 12,
ogłasza

Adresy lokali użytkowych, które z uwagi na fakt, że nie znalazły chętnych do objęcia w najem w minimum dwóch przetargach na wysokość czynszu, zostały wyłączone z przetargu zgodnie z §12 uchwały Rady Miasta w Gliwicach w sprawie ustalenia zasad nawiązywania stosunku najmu lokali użytkowych pozostających w dyspozycji Miasta Gliwice oraz zasad polityki czynszowej za lokale użytkowe (t.j. uchwała Rady Miasta Gliwice nr XLVII/979/2023 z 14 grudnia 2017 r. z późn. zm):

Adres Powierzchnia Zarządca Oddział Data umieszczenia na liście
Bł. Czesława 2A/U-III (front, parter) 68,44 m2 ROM 2 Oddział 1 22 lutego 2024 r.
Bł. Czesława 56/U-3 (front, parter) 28,19 m2 ROM 2 Oddział 1 14 listopada 2022 r.
Plac Jaśminu 2/U-11, front, piwnica 112,31 m2 ROM 1 - 6 września 2021 r.
Szara 12A/U-22 (parter, wejście od strony podwórza) 33,98 m2 ROM-2 Oddział 1 13 maja 2024 r.

 

* Nieruchomość w której usytuowany jest lokal znajduje się w samoistnym posiadaniu Miasta Gliwice, co oznacza, iż Miasto Gliwice włada przedmiotową nieruchomością jak właściciel, lecz nim nie jest; aktualnie brak możliwości wykupu na własność ww. lokalu.
** W stosunku do lokalu trwa postępowanie mające na celu zmianę sposobu jego zadysponowania. Ewentualne wnioski o wynajęcie będą rozpatrywane po zakończeniu powyższego postępowania.

Podanie o wynajęcie wybranego lokalu należy złożyć w Biurze Podawczym Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (siedziba: pl. Inwalidów Wojennych 12).
Podanie powinno zawierać: adres i powierzchnię lokalu, nazwę, NIP lub PESEL przedsiębiorcy ubiegającego się o wynajęcie, a w przypadku lokali, które nie zostały objęte w najem przez okres co najmniej 6 miesięcy od daty umieszczenia na niniejszej liście, także propozycję stawki czynszu i okres jej obowiązywania.
W przypadku wystąpienia kilku osób o ten sam lokal użytkowy o pierwszeństwie decyduje kolejność złożenia podania.
Szczegółowe informacje dotyczące lokalu użytkowego dostępne są w siedzibie właściwego zarządcy.

Osoby zainteresowane oględzinami lokali powinny skontaktować się z poszczególnymi Rejonami Obsługi Mieszkańców celem ustalenia dogodnego terminu.

ROM: Oddział: Numer telefonu: Adres: Zarządca: Numer telefonu:
ROM 1 -

(32) 3392 997
(32) 3392 998

Kłodnicka 5 ZBM I TBS

(32) 3392 916
(32) 3392 917

ROM 2 Oddział 1

(32) 3392 982
(32) 3392 983

Zabrska 15 ZBM I TBS

(32) 3392 916
(32) 3392 917

ROM 2 Oddział 2

(32) 3392 988
(32) 3392 989

Niedurnego 6 ZBM I TBS

(32) 3392 916
(32) 3392 917

ROM 3 -

(32) 3392 992
(32) 3392 993

Pszczyńska 44c ZBM I TBS

(32) 3392 916
(32) 3392 917

ROM 4 -

(32) 231 53 24
(32) 279 50 99

Dziewanny 2 ZBM II TBS (32) 33 10 601
ROM 6 -

(32) 231 02 71
(32) 279 09 92

Chorzowska 14 ZBM II TBS (32) 33 10 601
ROM 10 -

(32) 234 22 89
(32) 234 58 95

Jagiellonki 9 ZBM II TBS (32) 33 10 601

]]>