ZGM - Informacja o wykazach nieruchomości podanych do publicznej wiadomości w siedzibie ZGM - 30.11.2023

Opublikowane: 30.11.2023

<![CDATA[

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.)

ZGM_logo

Prezydent Miasta Gliwice informuje,

że w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach przy pl. Inwalidów Wojennych 12 zostały podane do publicznej wiadomości nw. wykazy:


1. Lokali i garaży przeznaczonych do sprzedaży:

  • nr ZGM/DS/484/2023 do 7 grudnia 2023 r.,
  • nr ZGM/DS/471/2023 do 7 grudnia 2023 r.

Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
https://zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta/


2. Lokali przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu:

  • nr ZGM/DS/483/2023 do 7 grudnia 2023 r.

Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
https://zgm-gliwice.pl/wykaz-lokali-przeznaczonych-do-sprzedazy-w-przetargu/


3. Wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Miasta Gliwice:

  • nr 243/2023 do 13 grudnia 2023 r.

Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
https://zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta-dzierzawa/


4. Nieruchomości przeznaczonych do użyczenia i wynajęcia:

  • nr ZGM/2023/214 do 5 grudnia 2023 r.,
  • nr ZGM/2023/235–243 do 8 grudnia 2023 r.

Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
https://zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta-najem-lokali/

]]>