UM - wykazy zawierające nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia, stanowiące własność Miasta Gliwice (nr 83/2023, nr 90/2023, nr 91/2023, nr 95/2023, nr 96/2023)

Opublikowane: 22.05.2023

<![CDATA[

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2023 r., poz. 344)

herb_Gliwic

Prezydent Miasta Gliwice informuje,

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na parterze budynku przy ul. Zwycięstwa 21 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach (gliwice.eu) zostały podane do publicznej wiadomości wykazy zawierające nieruchomości:

przeznaczone do wydzierżawienia, stanowiące własność Miasta Gliwice:

]]>