Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie edukacji w 2021 roku

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie edukacji w 2021 roku

Dodano: 12.02.2021

Zarządzenie nr PM-3644/21 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 12 lutego 2021 r.