INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU - działka 324, obręb Stare Gliwice

Opublikowane: 01.03.2023

<![CDATA[

 

herb_Gliwic

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Prezydent Miasta Gliwice, zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2021 r., poz. 2213) informuje, że 28 lutego 2023 r. o godz. 9.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A przeprowadzony został II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości obejmującej niezabudowaną działkę 324 o pow. 0,0961 ha, obręb Stare Gliwice, zapisaną w księdze wieczystej nr GL1G/00046633/7. Działka położona jest w Gliwicach przy ul. Wesołej i stanowi własność Miasta Gliwice.

Do 21 lutego 2023 r. nie wniesiono wadium.

Cena wywoławcza brutto: 335 920,00 zł
Cena nieruchomości opodatkowana 23% podatkiem VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2022 r., poz. 931).

Przetarg zakończono wynikiem negatywnym.

]]>