INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWAŃ DOTYCZĄCYCH PRZETARGÓW NA SPRZEDAŻ, LOKALI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GLIWICE, WYZNACZONYCH NA 29 MAJA 2023 r.

Opublikowane: 06.06.2023

<![CDATA[

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
pl. Inwalidów Wojennych 12
44-100 Gliwice
tel. 32/338-39-53, 32/338-39-69

ZGM_logo

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWAŃ DOTYCZĄCYCH PRZETARGÓW NA SPRZEDAŻ, LOKALI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GLIWICE, WYZNACZONYCH NA 29 MAJA 2023 r.


ul. Jondy 1/3 – sprzedaż lokalu mieszkalnego, wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu (działka nr 709 o powierzchni 803 m2, obręb  Przedmieście, KW GL1G/00028043/2).

  • Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 238 400,00 zł

Komisja przetargowa stwierdziła, że do 23 maja 2023 r. (tj. do wyznaczonego w ogłoszeniu terminu do wniesienia wadium) nie odnotowano wpłat wadium upoważniających do wzięcia udziału w licytacji dotyczącej sprzedaży powyższej nieruchomości. Z uwagi na brak ofert w przetargach nie wyłoniono nabywców nieruchomości.

 

]]>