Aktualności | Zatrudniasz kobiety? Wypełnij ankietę

Zatrudniasz kobiety? Wypełnij ankietę

Zatrudniasz kobiety? Wypełnij ankietę

Opublikowane: 25.06.2010 / Sekcja: Biznes  Życie i styl 

Katedra Prawa Akademii Ekonomicznej w Katowicach zaprasza przedsiębiorców do wzięcia udziału w międzynarodowym projekcie „Dyskryminacja płci na rynku pracy”. W jego ramach partnerzy z 5 krajów UE (Polski, Czech, Włoch, Niemiec i Francji) przygotują PORADNIK DOBRYCH PRAKTYK, który będzie pokazywał, jak można przeciwdziałać dyskryminacji płci na rynku pracy oraz wspierać zatrudnianie kobiet.

– Jeśli w Twojej firmie powszechna jest zasada równego traktowania w zatrudnieniu, stwarzasz warunki sprzyjające łączeniu macierzyństwa z karierą zawodową, ułatwiasz kobietom pracę (np. poprzez elastyczny czas pracy, pracę na odległość, niepełny wymiar zatrudnienia), dofinansowujesz np. opiekę przedszkolną czy żłobek, w jakikolwiek inny sposób starasz się, by równe traktowanie nie było wyłącznie hasłem, podziel się dobrym przykładem! Opisz w ankiecie działania, które podejmowane są w Twojej firmie, a z pewnością wykorzystamy Twoje doświadczenie na arenie międzynarodowej – zachęca Borys Budka, koordynator projektu z ramienia Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Formularz ankiety można pobrać poniżej. Należy wypełnić go elektronicznie i odesłać w terminie do 31 sierpnia na adres borys.budka@ae.katowice.pl.

Więcej informacji można znaleźć na stronie głównej projektu www.sdolm.eu (zakładka boczna Sdolm PL). Projekt został objęty patronatem wojewody śląskiego i prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej.

Dokumenty do pobrania