Powstał raport samorządowców o finansowaniu oświaty

Uaktualniono: 19.04.2019 / Sekcja: / drukuj / pdf
klasa w szkole fot. T. Bulenda / UM Gliwice

Skokowy wzrost luki pomiędzy kwotą subwencji a wydatkami bieżącymi samorządów na oświatę musi prowadzić do rzetelnej debaty i uzdrowienia systemu – takie są wnioski płynące z Raportu o finansowaniu oświaty w Polsce w latach 2004–2018.

Dokument został opracowany w ramach II Samorządowej Debaty Oświatowej, która odbyła się 11 kwietnia w Warszawie. Autorzy raportu firmowanego przez wszystkie krajowe organizacje Jednostek Samorządu Terytorialnego wskazują na pilną potrzebę określenia standardów oświatowych, mechanizmu ustalania wynagrodzeń nauczycieli i przejrzystego sposobu obliczania kwoty części oświatowej subwencji ogólnej (a nie tylko jej podziału). Cały raport można przeczytać TUTAJ.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking