Podziękujmy rodzinom zastępczym!

Uaktualniono: 30.05.2019 / Sekcja: / drukuj / pdf
fot. Fot. Z. Daniec/ UM Gliwice

Gliwicki samorząd od lat promuje rodzicielstwo zastępcze i przekonuje gliwiczan, że warto dać ciepły dom dzieciom, dla których los był mniej łaskawy. Dzięki temu w naszym mieście rodzin zastępczych wciąż przybywa. Obecnie mamy 194 takie rodziny, wychowuje się w nich łącznie 297 dzieci.

Gdy rodzice biologiczni nie zaspokajają bytowych i emocjonalnych potrzeb dzieci, konieczne jest stworzenie dla nich nowego domu w rodzinnym środowisku zastępczym. Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach popularyzuje tę formę niesienia pomocy dzieciom.

Pracownicy Centrum stale wspierają istniejące już rodziny zastępcze, a także nie ustają w poszukiwaniach nowych osób, które stworzą dla dzieci spokojny i bezpieczny dom.

Rodzina zastępcza – co to oznacza?

Rodziny zastępcze  możemy podzielić na: spokrewnione (np. dziadkowie dziecka, rodzeństwo), niezawodowe (dalsza rodzin np. ciocia, wujek lub osoby niespokrewnione) oraz zawodowe (opiekunowie zastępczy zostają niejako zatrudnieni do opieki nad dziećmi).

Osoby, które zdecydują się na trud i jednocześnie radość niesienia pomocy dzieciom jako zawodowa rodzina zastępcza, mogą liczyć na pomoc miasta. Gliwicki samorząd wspiera  rodziny zastępcze m.in. szkoleniami, kontaktem z pedagogami, psychologami, a także licznymi świadczeniami. Zapewnia wsparcie, które zaspokaja potrzeby zarówno dzieci, jak i osób, które zdecydowały się zostać zawodowymi rodzinami zastępczymi.

Wszystkie osoby zainteresowane rodzicielstwem zastępczym mogą zgłaszać się do Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach,  przy ul. Sikorskiego 134, tel. 32/331-46-23. Pracownicy są dostępni w poniedziałek od godz. 8.00 do 17. 00, od wtorku do czwartku od godz. 8.00 do 15. 30 oraz w piątek od godz. 8.00 do 14.00.

Co daje ta forma niesienia pomocy?

Wiele satysfakcji, szczęścia a także życiowego spełnienia wynikającego z codziennej obserwacji postępów dziecka, trafiającego do takich rodzin. Te dzieci każdego dnia coraz śmielej otwierają się na otoczenie, mają coraz więcej motywacji do działania, osiągają coraz lepsze wyniki w nauce. 

Oczywiście pojawiają się też trudniejsze chwile. Jednak rodzina zastępcza nigdy nie zostaje sama z pojawiającymi się wyzwaniami. Zawsze może liczyć na wsparcie pracowników CPZ.

Dziękujemy!

30 maja przypada w Polsce  Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, który przypomina w sposób szczególny o ludziach wielkiego serca, tworzących nowe rodziny dla dzieci osieroconych i pozbawionych właściwej opieki ze strony rodziców.
-Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego pragnę złożyć wszystkim gliwickim rodzinom zastępczym najserdeczniejsze życzenia i podziękowania za ważną, odpowiedzialną i trudną misję, związaną z opieką i troską o przyjęte do rodziny dzieci. Wyrażam szczery podziw dla Państwa empatii, odwagi i odpowiedzialności. Życzę Państwu wielu sił, cierpliwości i wytrwałości. Niech radość i uśmiech dzieci wynagrodzą Państwu codzienny trud -  życzy prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz.

- Państwa poświęcenie się dla idei rodzicielstwa zastępczego pozwala dzieciom wzrastać w cieple domowego ogniska. Życzę Państwu niegasnącego optymizmu i samych szczęśliwych dni- dodaje Mariola Zalewska, Dyrektor Centrum Pieczy Zastępczej i zaprasza wszystkich zainteresowanych tą tematyką na piknik z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.

Impreza odbędzie się 15 czerwca przy ul. Jasnej 31 i rozpocznie się o godz. 13.00. Zakończenie pikniku nastąpi o godz. 16.00.
 

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking