Plan transportowy dla Metropolii

Dodano: 01.04.2021 / Sekcja:
grafika przedstawiająca inteligentne miasto fot.Freepik

Zarząd Transportu Metropolitalnego informuje, że Uchwałą nr XXXIII/262/2021 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 17 marca 2021 r. uchwalony został „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla obszaru Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz gmin, z którymi zawarto porozumienie w sprawie powierzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zadania własnego gmin, tj. pełnienia funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego”.

 

Z tekstem uchwały można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Transportu Metropolitalnego.

 

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking