Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

Dodano: 05.05.2021 / Sekcja:
narodowy spis powszechny - baner

Narodowy Spis powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. jest przeprowadzany od 1 kwietnia 2021 roku do 30 września 2021 roku.

Spis obejmuje:

 • osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkałych pomieszczeniach nie będącymi mieszkaniami na terenie Polski,
 • osoby fizyczne nie mające miejsca zamieszkania,
 • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia nie będące mieszkaniami.

Udział w spisie jest obowiązkowy, a podstawową metodą przeprowadzenia spisu jest tzw. samospis internetowy – przekazanie danych za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) pod adresem: spis.gov.pl.

Uzupełniające metody spisu dla osób, które nie mogą przeprowadzić samospisu internetowego, w szczególności ze względu na stan zdrowia lub uzasadniony interes tej osoby, to:

 1. wywiad telefoniczny przeprowadzany przez rachmistrza spisowego;
 2. wywiad bezpośredni przeprowadzany przez rachmistrza spisowego;
 3. tzw. „spis na żądanie” – dzwoniąc na infolinię spisową - 22 279 99 99 wew. 1 (opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora) - wywiad spisowy przeprowadzi w tym przypadku rachmistrz telefoniczny.

Osoby, które nie mają możliwości dokonania samospisu (brak internetu), mogą skorzystać z przygotowanych w budynku  Urzędu Miejskiego w Gliwicach stanowisk komputerowych, z dostępem do aplikacji spisowej. W tym celu niezbędny jest wcześniejszy kontakt telefoniczny: – 32 239 11 03 lub 32 239 11 86, pn.-śr. 8:00-16:00, czw. 8:00-17:00, pt. 8:00-15:00, celem ustalenia terminu wizyty.

O co będziemy pytani:

 1. Charakterystyka demograficzna:
  1. płeć;
  2. wiek;
  3. adres zamieszkania;
  4. stan cywilny;
  5. kraj urodzenia;
  6. kraj posiadanego obywatelstwa.
 2. Aktywność ekonomiczna:
  1. bieżący status aktywności zawodowej - pracujący, bezrobotni, bierni zawodowo;
  2. lokalizacja miejsca pracy;
  3. rodzaj działalności zakładu pracy;
  4. zawód wykonywany;
  5. status zatrudnienia;
  6. wymiar czasu pracy;
  7. rodzaj źródła utrzymania osób;
  8. rodzaje pobieranych świadczeń.
 3. Poziom wykształcenia.
 4. Niepełnosprawność:
  1. samoocena niepełnosprawności;
  2. orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub niezdolności do pracy;
  3. grupy schorzeń powodujące trudności w wykonywaniu codziennych czynności.
 5. Migracje wewnętrzne i zagraniczne:
  1. okres zamieszkania w obecnej miejscowości;
  2. miejsce poprzedniego zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej;
  3. miejsce zamieszkania rok przed spisem;
  4. fakt przebywania kiedykolwiek za granicą;
  5. rok przyjazdu albo powrotu do Rzeczypospolitej Polskiej;
  6. miejsce zamieszkania za granicą - kraj (dla osób przebywających kiedykolwiek za granicą);
  7. kraj przebywania i rok wyjazdu z Rzeczypospolitej Polskiej (dla osób przebywających czasowo za granicą).
 6. Charakterystyka etniczno-kulturowa:
  1. narodowość - przynależność narodowa lub etniczna;
  2. język, którym posługują się osoby w kontaktach domowych;
  3. wyznanie - przynależność do kościoła lub związku wyznaniowego.
 7. Gospodarstwa domowe i rodziny:
  1. stopień pokrewieństwa z reprezentantem gospodarstwa domowego;
  2. tytuł prawny do zajmowanego mieszkania.
 8.  Stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych (mieszkania i budynki):
  1. rodzaj pomieszczeń mieszkalnych;
  2. stan zamieszkania mieszkania;
  3. własność mieszkania;
  4. liczba osób w mieszkaniu;
  5. powierzchnia użytkowa mieszkania;
  6. liczba izb w mieszkaniu;
  7. wyposażenie mieszkania w urządzenia techniczno-sanitarne;
  8. rodzaj paliwa stosowanego do ogrzewania mieszkania;
  9. tytuł prawny zamieszkiwania mieszkania;
  10. rodzaj budynku, w którym znajduje się mieszkanie;
  11. stan zamieszkania budynku;
  12. wyposażenie budynku w urządzenia techniczne;
  13. powierzchnia użytkowa mieszkań w budynku;
  14. liczba izb w budynku;
  15. własność budynku;
  16. liczba mieszkań w budynku;
  17. rok wybudowania budynku.

Na stronie internetowej Gminnego Biura Spisowego zamieszczony został wykaz szczegółowych pytań - wcześniejsze zapoznanie się z nimi i przygotowanie niezbędnych do udzielenia odpowiedzi danych znacznie przyspieszy przeprowadzenie samospisu internetowego.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Gminnym Biurze Spisowym w Gliwicach - telefon kontaktowy 32 239 11 03, 32 239 11 86  lub mail: so@um.gliwice.pl.

 

grafika Narodowy Spis Powszechny

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking