Lasy prywatne z dofinansowaniem

Uaktualniono: 16.05.2019 / Sekcja: / pdf
las Fot. Pixabay

Właściciele lasów prywatnych mogą starać się o dofinansowanie ze środków unijnych inwestycji zwiększających odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska. Ruszył nabór wniosków!

Wnioski o przyznanie pomocy na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska należy składać do 12 czerwca, do biur powiatowych Agencji, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy.  Dotacje mają pomóc poprawie gospodarki leśnej w lasach prywatnych. Pieniądze będą pochodzić z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Więcej informacji można uzyskać w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a także pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84 oraz na stronie Polskiego Związku Zrzeszeń Leśnych pod adresem www.pzzl.pl i na gliwice.eu w dziale aktualności. (mw)

pismo 1 strona

tekst 2 strona

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking