Europa dla obywateli

Uaktualniono: 24.07.2020 / Sekcja: / pdf
ludzie w biurze fot. Pixabay, CC0

Punkt kontaktowy Programu "Europa dla obywateli" serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych i innych organizacji i instytucji nienastawionych na zysk, działających na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, kultury, edukacji i pamięci europejskiej do składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu "Europa dla obywateli".

W ramach Komponentu 2 - Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie mogą być realizowane projekty w ramach trzech działań: Partnerstwo miast, Sieci miast i Projekty społeczeństwa obywatelskiego. Działania "Partnerstwo miast" i "Sieci miast" wspierają projekty współpracy pomiędzy samorządami, mające na celu mobilizowanie obywateli na poziomie lokalnym do angażowania społecznego, politycznego oraz wolontariatu.

W ramach działania "Projekty społeczeństwa obywatelskiego" o dofinansowanie mogą ubiegać się przede wszystkim organizacje społeczeństwa obywatelskiego, instytucje edukacyjne, badawcze, które pragną zwiększyć udział obywateli w procesie kształtowania polityki Unii Europejskiej.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie: Europadlaobywateli.pl.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking