E-nabór do przedszkoli

Dodano: 28.03.2011 / Sekcja:

Wychowaniem przedszkolnym dzieci zajmuje się 69 gliwickich placówek oświatowych – publicznych i niepublicznych.

Dysponują one w sumie pulą 6197 miejsc dla przedszkolaków. 1 kwietnia rusza elektroniczny nabór do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych (placówki niepubliczne prowadzą nabór poza systemem) w mieście. Elektroniczna rekrutacja będzie trwała do 29 kwietnia.
„KROK PO KROKU” – INFORMACJE DLA NOWYCH PRZEDSZKOLAKÓW

1. Etap wstępny – informator
Na stronie internetowej www.gliwice.eu zostanie zamieszczony odsyłacz do elektronicznego systemu wspomagającego rekrutację: www.gliwice.formico.pl. Pod tym internetowym adresem będzie można zapoznać się z ofertami placówek, zawierającymi m.in. dane teleadresowe, liczbę miejsc, czas pracy, dotychczasową historię.
2. Wprowadzanie formularzy (kart zapisu) do systemu
a) Pierwszy sposób: rodzic może samodzielnie wypełnić elektroniczny formularz rekrutacyjny dostępny na stronie internetowej www.gliwice.formico.pl, a następnie wydrukować go, podpisać i zanieść do placówki pierwszego wyboru (znajdującej się na pierwszym miejscu na liście wybranych placówek, na której należy wskazać jeszcze 4 inne).
Jak wypełnić elektroniczny formularz?
System w prosty i szybki sposób poprowadzi rodzica przez elektroniczną procedurę zapisu dziecka. Należy wykonać tylko 6 kroków, a ułatwia to szczegółowy opis kolejnych czynności.
Uwaga: tylko formularze potwierdzone w placówce biorą udział w elektronicznej rekrutacji. Jeśli rodzic wypełnia podanie za pośrednictwem strony internetowej, to zostaje ono zapisane w systemie. Papierowa wersja dokumentu musi trafić do placówki pierwszego wyboru i zostać tam potwierdzona najpóźniej do 29 kwietnia.
b) Drugi sposób: placówki wypełniają za rodzica elektroniczny formularz rekrutacyjny. Oznacza to, że rodzic najpierw wypełnia papierową kartę zapisu, dostępną w każdym przedszkolu oraz szkole podstawowej z oddziałami przedszkolnymi. Następnie składa ją w placówce pierwszego wyboru (znajdującej się na pierwszym miejscu na liście wybranych placówek, na której należy wskazać jeszcze 4 inne).
Dyrektorzy przedszkoli i szkół podstawowych – jako prowadzący nabór i odpowiedzialni za jego przebieg – będą informować rodziców o zasadach i wynikach rekrutacji. (al)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking