Dziękujemy za zaangażowanie i profesjonalizm!

Dodano: 27.01.2022 / Sekcja:
baner

Z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia, obchodzonego 27 stycznia, składam Panu Dyrektorowi oraz Pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy wyrazy szacunku i uznania za zaangażowanie, profesjonalizm i odpowiedzialność, którą wykazujecie Państwo w wypełnianiu tej ważnej roli społecznej.

Dziękuję Państwu za aktywizację zawodową mieszkańców miasta Gliwice i rozwiązywanie problemów na rynku pracy, szczególnie teraz, w okresie epidemii COVID–19. Niskie bezrobocie w naszym mieście, które przyczynia się do jego pozytywnego wizerunku i poprawy jakości życia mieszkańców, jest niewątpliwie także Państwa zasługą.

Wyrażam nadzieję, że mimo wielu napotykanych trudności będzie towarzyszyła Państwu siła, cierpliwość i wiara w sens wykonywanej pracy. Życzę wszystkim dalszej wytrwałości w realizacji zadań zawodowych, kolejnych sukcesów i satysfakcji z dobrze wypełnianych obowiązków, a także by zawsze dopisywało Państwu zdrowie, siła ducha i niewyczerpana energia w osiąganiu zamierzeń. Proszę przyjąć także życzenia wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

Z wyrazami szacunku

Adam Neumann
Prezydent Gliwic

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking