Aktualności | Choroby zakaźne nadal groźne / Інфекційні захворювання залишаються небезпечними

Choroby zakaźne nadal groźne / Інфекційні захворювання залишаються небезпечними

Choroby zakaźne nadal groźne / Інфекційні захворювання залишаються небезпечними

Opublikowane: 14.06.2022 / Sekcja: Życie i styl 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gliwicach przypomina o podstawowych zasadach przeciwdziałania chorobm zakaźnym. Przypominamy, że wywołują je drobnoustroje (bakterie, wirusy, grzyby, roztocza), toksyczne produkty (jad kiełbasiany), a także pasożyty lub inne biologiczne czynniki chorobotwórcze.

Інформація українською мовою

Choroby zakaźne, ze względu na charakter i sposób szerzenia, stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Mogą rozprzestrzeniać się różnymi drogami:

  • przez kontakt bezpośredni (z osoby na osobę),
  • drogą kropelkową, podczas kaszlu i kichania,
  • przez kontakt seksualny,
  • przez wkłucie bezpośrednio do organizmu na zakażonej igle czy strzykawce,
  • a także przez owady, które spełniają funkcje nośników.

W załącznikach prezentujemy materiały przygotowane przez PSSE – w języku polskim i ukraińskim.

Повітова санітарно-епідеміологічна станція в Глівіце нагадує про основні принципи протидії інфекційним захворюванням. Нагадуємо, що їх викликають мікроорганізми (бактерії, віруси, грибки, кліщі), токсичні продукти (ботулізм), а також паразити чи інші біологічні патогени.

Інфекційні хвороби за своєю природою та способом поширення становлять загрозу здоров’ю та життю людей. Вони можуть поширюватися різними шляхами:

  • шляхом прямого контакту (від людини до людини),
  • крапельно, при кашлі та чханні,
  • через статевий контакт,
  • шляхом проколу безпосередньо в тіло інфікованої голки або шприца,
  • а також комахами, які виступають переносниками.

У додатках подаємо матеріали, підготовлені PSSE – польською та українською мовами.

Dokumenty do pobrania