W Gliwicach ma powstać Akademia Sportowa

Dodano: 10.05.2021 / Sekcja:
Młodzi piłkarze w bramce fot. Freepik

W Gliwicach ma powstać nowoczesne centrum sportowe z kompleksem boisk pozwalających na doskonalenie umiejętności w kilku dyscyplinach. Mają z niego korzystać profesjonaliści i amatorzy zrzeszeni w różnych klubach.

Na razie znane są tylko wstępne założenia projektu pod nazwą Akademia Sportowa Gliwice. Pod hasłem tym kryje się pomysł utworzenia profesjonalnego ośrodka szkoleniowego dla sportowców w różnym wieku, przede wszystkim z gliwickich klubów. Oferta będzie też z pewnością atrakcyjna dla zawodników z innych miast, gdyż w regionie brakuje podobnych obiektów, a przedsięwzięcie już teraz zapowiada się ciekawie i wyjątkowo nawet w skali kraju.

Kompleks boisk z kubaturowym zapleczem oraz z towarzyszącą infrastrukturą usługową ma powstać na działkach miejskich w dzielnicy Czechowice przy ul. Rekreacyjnej.

Czechowice to zielona część Gliwic, oddalona od centrum, z dobrym dojazdem. W sąsiedztwie znajduje się chętnie odwiedzany przez gliwiczan ośrodek wypoczynkowy nad jeziorem – miejsce wypoczynku i rekreacji. Nowy projekt dobrze wpisze się w charakter tego obszaru i uzupełni sportową ofertę miasta.

W przyjętej w ubiegłym roku przez miejskich radnych uchwale w sprawie kierunków rozwoju sportu zwrócono uwagę na konieczność uzupełnienia sportowej bazy infrastrukturalnej o nowoczesny kompleks oświetlonych boisk piłkarskich. Przydałyby się do treningów dzieci i młodzieży marzącej o grze w Ekstraklasie oraz do treningów zawodowych piłkarzy.

Założenia są szersze, bo z nowego obiektu mogłyby korzystać również inne kluby sportowe. Ważne jest wsparcie różnych dyscyplin priorytetowych dla miasta, szczególnie popularnych wśród mieszkańców, grupujących dużą liczbę trenujących. To istotne dla rozwoju i promowania lokalnego sportu oraz osiągania coraz lepszych wyników sportowych przez zawodników.

Jak w przyszłości mógłby wyglądać nowy sportowy kompleks? Można by wybudować oświetlone boiska treningowe różnej wielkości, dostosowane do potrzeb wielu klubów, zarówno grup profesjonalnych, jak i amatorskich. Wśród nich przykładowo boiska podgrzewane, z naturalną lub sztuczną nawierzchnią z zadaszeniem, obiekty do ćwiczenia motoryki, boiska do piłki plażowej. Dodatkowo można rozważyć infrastrukturę towarzyszącą – część służącą diagnostyce, rehabilitacji i odnowie biologicznej oraz np. obiekt hotelowy.

Szczegóły nie są na razie ustalone, a pod uwagę brane będą różne rozwiązania. Prace koncepcyjne dopiero ruszają. W tym celu prezydent Gliwic powołał zespół zadaniowy.

Jesteśmy dopiero na początku drogi, ale krok po kroku będziemy zmierzać do celu. Jest pomysł, który trzeba doprecyzować, dokładnie sprawdzić różne możliwości, zweryfikować potrzeby klubów, określić uwarunkowania prawne. Będziemy dopiero opracowywać koncepcję Akademii Sportowej. Zajmiemy się założeniami dotyczącymi m.in. zakresu i zasad jej działania oraz możliwości realizacji i finansowania inwestycji. Określimy też kwestie związane z docelowym funkcjonowaniem kompleksu – wyjaśnia Stella Zaborowska-Nawrath, przewodnicząca zespołu i naczelnik Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego.

W skład powołanego przez prezydenta gremium weszli przedstawiciele kilku wydziałów merytorycznych urzędu, właściwych dla tego typu przedsięwzięcia oraz prezes Piasta Gliwice. Koncepcja Akademii Sportowej ma być konsultowana z Radą Sportu Miasta Gliwice, którą tworzą działacze związani z różnymi dyscyplinami, a także ze sportem szkolnym i akademickim. Będzie też omawiana z miejskimi radnymi.

Tworzenie Akademii Sportowej wpisuje się w przyjęte w Gliwicach kierunki rozwoju sportu. Uzdolnionych zawodników, zaangażowanych działaczy i trenerów, prężnie działających klubów jest w naszym mieście bardzo dużo. Osiągają dobre wyniki i chcemy udzielać im wsparcia. Przystępujemy do prac nad koncepcją ośrodka i obiektu, jakiego jeszcze w Gliwicach nie mamy – miejsca, które skupiałoby możliwie jak najszersze środowisko sportowe. Chcemy zapewnić jak najlepsze możliwości podnoszenia sportowego poziomu, odpowiednie warunki do szkolenia i przygotowywania naszych reprezentantów do udziału w ważnych krajowych i międzynarodowych imprezach sportowych. Szczególnie zależy nam na szkoleniu dzieci i młodzieży. To ma być Akademia Sportowa z prawdziwego zdarzenia – mówi Ewa Weber, zastępca prezydenta Gliwic, odpowiedzialna m.in. za sferę sportu w mieście.

Akademia Sportowa to kolejne przedsięwzięcie miasta, które od lat konsekwentnie buduje swój sportowy potencjał. Gliwicka infrastruktura sportowa już teraz należy do najlepszych w regionie i daje możliwość uprawiania wielu popularnych dyscyplin sportowych. Miasto systematycznie modernizuje i wznosi nowe obiekty. Są tu m.in. stadiony i liczne otwarte boiska dla amatorów sportu w różnych częściach miasta, arena lekkoatletyczna, kryte pływalnie, lodowisko, korty tenisowe, sale bokserskie, lotnisko sportowe oraz hale sportowe, w tym ta największa i najbardziej znana – Arena Gliwice. Z obiektów tych korzystają zarówno gliwiczanie, jak i miłośnicy sportu z innych miast.

Stworzenie nowoczesnego kompleksu boisk treningowych o wysokim standardzie nie tylko pozwoliłoby na dalsze doskonalenie umiejętności zawodnikom z klubów sportowych, ale mogłoby zachęcić do uprawiania sportu kolejnych gliwiczan.

 

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking