Węgiel przyjazny dla środowiska? "Czysty – tak"

Dodano: 03.07.2017 / Sekcja:

Ośrodki badawczo-rozwojowe na świecie, również w Polsce, od lat intensywnie pracują nad nowoczesnymi, czystymi technologiami wytwarzania energii elektrycznej na bazie węgla. Pozwala to spojrzeć na "czarne złoto" w nowym świetle. O wdrażaniu czystego węgla na szeroką skalę myśli poważnie Politechnika Śląska.

Gliwicka uczelnia i Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zadeklarowały pod koniec maja chęć współpracy w zakresie rozwoju i wykorzystania czystych technologii węglowych. List intencyjny podpisano w Warszawie.

Deklarację współpracy w imieniu Politechniki Śląskiej podpisał dziekan Wydziału Górnictwa i Geologii prof. Franciszek Plewa. Ze strony Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. umowę sygnował wiceprezes zarządu spółki Dariusz Śliwowski. Celem podjętej współpracy mają być wspólne działania promujące wyniki badań w zakresie nowoczesnych technologii węglowych w gospodarce. Docelowo efektem podjętych działań będzie wdrożenie tych technologii na szeroką skalę.

Węgiel to surowiec energetyczny, który należy mądrze wykorzystywać – mówił podczas spotkania wiceprezes zarządu ARP S.A. – Dzięki postępowi technologicznemu, którego współautorem jest m.in. Politechnika Śląska, węgiel w Polsce dostosowywany jest obecnie do dostępnych technologii światowych, w sposób racjonalny, rozsądny, z korzyścią ekonomiczną, społeczną, ale również ekologiczną. Czyste technologie węglowe już dziś znacząco zmniejszają uciążliwość gospodarki węglowej dla środowiska naturalnego, m.in. poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, a w przyszłości mogą ją całkowicie wyeliminować  – podkreślał Dariusz Śliwowski.
 
Dziekan Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej zadeklarował z kolei gotowość uczelni do intensywnej współpracy i wyraził nadzieję na podobną otwartość pozostałych ośrodków naukowo-badawczych. – Jestem zaszczycony zaproszeniem Politechniki Śląskiej do obszaru działań związanych z czystymi technologiami węglowymi  – mówił prof. Franciszek Plewa.
 
fot. ARP
 
Spotkanie w warszawskiej siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. i podpisanie listu intencyjnego to kolejny element realizowanego przez katowicki oddział ARP projektu „Forum Innowacyjnego Węgla”. Do głównych działań forum należy wspieranie innowacyjnych pomysłów technologicznych. Celem nadrzędnym projektu jest natomiast poprawa efektywności energetycznej, dzięki czemu w Polsce będzie mogła rozwijać się gospodarka niskoemisyjna. Popularyzujący metody czystych technologii portal Forum Innowacyjnego Węgla” skupia obecnie cztery ośrodki naukowo-badawcze: Główny Instytut Górnictwa, zabrzański Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Akademię Górniczo-Hutniczą oraz Politechnikę Śląską.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking