Aktualności | Uwaga, rodzice!

Uwaga, rodzice!

Opublikowane: 27.09.2010 / Sekcja: Miasto  Nauka 

Uwaga, Rodzice! W mieście i okolicy reklamowane są obecnie różne formy płatnej opieki nad małymi dziećmi, działające w ramach działalności gospodarczej poza systemem oświaty i nadużywające nazw „przedszkole” bądź „punkt przedszkolny”.

Z tego względu osoby zamierzające posłać swoje pociechy do przedszkola niepublicznego powinny w pierwszej kolejności sprawdzić, czy jest ono wpisane do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych. Taki wpis gwarantuje, że przedszkole: działa w bezpiecznych i higienicznych warunkach (o tym świadczą wymagane pozytywne opinie komendanta Państwowej Straży Pożarnej i państwowego powiatowego inspektora sanitarnego), zapewnia odpowiednią kadrę nauczycieli i realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego, w tym obowiązkową roczną „zerówkę” – przestrzega Wydział Edukacji UM w Gliwicach. Dodatkowe informacje w tej kwestii można uzyskać w Wydziale ED pod numerem tel. 32/238-54-51. (kik)