Aktualności | Specjaliści z całego świata debatują dziś w Gliwicach

Specjaliści z całego świata debatują dziś w Gliwicach

Specjaliści z całego świata debatują dziś w Gliwicach

Opublikowane: 17.11.2017 / Sekcja: Nauka 

Najnowsze osiągnięcia w dziedzinie onkologii są tematem dyskusji naukowców z całego świata, którzy biorą udział w Gliwickich Spotkaniach Naukowych. Organizowana co roku w naszym mieście międzynarodowa konferencja dotyczy wykorzystania biologii,  genetyki molekularnej i bioinformatyki w badaniach nad rakiem, począwszy od badań podstawowych do zastosowań klinicznych.

To wydarzenie z najwyższej półki. Gliwickie Spotkania Naukowe, przygotowywane przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Badań nad Rakiem, Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie – Oddział w Gliwicach oraz Politechnikę Śląską, skupiają bowiem najlepszych specjalistów w swoich dziedzinach. W naszym mieście prezentują oni swój bogaty dorobek i najnowsze osiągnięcia. – W konferencji  biorą udział wykładowcy z czołowych ośrodków europejskich oraz z USA i  Kanady, uczestniczą  w niej także liderzy zasłużonej w badaniach nad nowotworami organizacji „European Association for Cancer Research” – wylicza dr Jacek Rogoliński z Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie – Oddziału w Gliwicach.

Główną inicjatorką Gliwickich Spotkań Naukowych i ich twarzą od 21 lat jest prof. Joanna Rzeszowska. Warto jednak wiedzieć, że już wcześniej ideę międzynarodowej wymiany myśli rozwijał na gliwickiej onkologii prof. dr. hab. n. med. Mieczysław Chorąży, wieloletni kierownik Zakładu Biologii Nowotworów w Centrum Onkologii w Gliwicach. W latach 70. minionego wieku zapoczątkował cykl naukowych dysput z udziałem zagranicznych gości. – Zorganizowałem ich 12. Potem prof. Rzeszowska po reorganzacji Instytutu Onkologii przeszła do Politechniki Śląskiej i zainicjowała cykl GSN – podkreśla prof. Chorąży.

Otwarta dziś konferencja potrwa dwa dni. Jest adresowana do naukowców, studentów medycyny i lekarzy środowiska śląskiego, ma charakter zamknięty. Licznie reprezentowane są zwłaszcza uczelnie (spośród zagranicznych m.in. uniwersytety w Cambridge, Oslo, Helsinkach, Manchesterze, Pittsburghu, Duisburgu-Essen, Cranfield,  Hamilton, Erlangen). Prelekcje odbywają się w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej przy ul. Konarskiego 18. 

Dokładny program i szczegółowe informacje na temat Gliwickich Spotkań Naukowych można znaleźć na stronie internetowej http://gsn.io.gliwice.pl.