POLITECHNIKA Śląska najlepsza w Polsce. Które kierunki?

Dodano: 03.07.2017 / Sekcja:

Inżynieria środowiska i logistyka – najlepsze w Polsce. Biotechnologia na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki oraz transport – na drugim miejscu w kraju, a architektura – na trzecim. M.in. takie lokaty zajęła Politechnika Śląska w rankingu studiów inżynierskich Perspektywy 2017!

Ranking studiów inżynierskich Perspektywy 2017 to pierwsze tego typu badanie w Polsce, zestawiające najlepsze w naszym kraju studia kończące się nadaniem tytułu inżyniera bądź magistra inżyniera. Ocenie poddano 21 najpopularniejszych dyscyplin studiów technicznych, takich jak: automatyka i robotyka, architektura i urbanistyka, biotechnologia, budownictwo, elektrotechnika, elektronika i telekomunikacja, energetyka, fizyka techniczna, geodezja i kartografia, górnictwo i geologia, inżynieria biomedyczna, inżynieria materiałowa, logistyka, inżynieria chemiczna, inżynieria środowiska, zarządzanie i inżynieria produkcji, kierunki IT (informatyka), mechanika i budowa maszyn, mechatronika, technologia chemiczna oraz transport.

Ranking prezentuje łącznie 311 najlepszych programów studiów prowadzonych na 288 wydziałach na 26 polskich uczelniach. Znajdujące się w ofercie Politechniki Śląskiej kierunki studiów wpisały się w 18 z 21 najpopularniejszych dyscyplin studiów technicznych, które poddano ocenie.

Inżynieria środowiska (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki) oraz logistyka (Wydział Organizacji i Zarządzania) zajęły pierwsze miejsca w zestawieniach uczelni oferujących studia na tych kierunkach. Drugie miejsca w rankingach programów realizowanych na kierunkach biotechnologia i transport zajęły Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki oraz Wydział Transportu. Oczko niżej uplasowała się architektura znajdująca się w ofercie Wydziału Architektury. Na czwartych miejscu znalazły się takie kierunki prowadzone na gliwickiej uczelni, jak: elektrotechnika (Wydział Elektryczny), energetyka (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki) oraz górnictwo i geologia (Wydział Górnictwa i Geologii). Piąta lokata przypadła w udziale elektronice i telekomunikacji (AEiI), budownictwu i inżynierii biomedycznej, a kolejna inżynierii materiałowej (Wydział Mechaniczny Technologiczny), mechanice i budowie maszyn oraz mechatronice realizowanym na tym samym wydziale. Na siódmym miejscu uplasowały się inżynieria materiałowa prowadzona na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, mechatronika znajdująca się w ofercie Wydziału Elektrycznego, technologia chemiczna proponowana przez Wydział Chemiczny oraz zarządzenie i inżynieria produkcji realizowana na MT. Pozycję niżej w zestawieniu również zajęło zarządzenie i inżynieria produkcji, proponowane tym razem przez Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii. Z 9. miejscu zostały sklasyfikowane dwa kierunki z oferty gliwickiej uczelni: automatyka i robotyka (AEiI) oraz mechanika i budowa maszyn realizowana na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki. Politechniczne zestawienie zamyka program studiów na kierunku informatyka prowadzonych na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking