Politechnika Śląska i JSW współpracują

Dodano: 03.07.2017 / Sekcja:

Politechnika Śląska w Gliwicach oraz Jastrzębska Spółka Węglowa zawarły porozumienie o współpracy. Umowa na czas nieokreślony została podpisana 19 kwietnia w siedzibie spółki.

Podpisane porozumienie jest następstwem listu intencyjnego, który został sygnowany w grudniu przez gliwicką uczelnię i JSW. Celem współpracy nowych partnerów jest przede wszystkim dobre przygotowanie kadr dla górnictwa podziemnego. Zawarta umowa określa zasady współpracy m.in. w zakresie organizacji praktyk i staży dla studentów Wydziału Górnictwa i Geologii, pozyskiwania tematów prac dyplomowych, a także organizowania wycieczek dydaktycznych do zakładów Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Ze strony Politechniki Śląskiej porozumienie sygnowali: prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, prof. Janusz Kotowicz oraz dziekan Wydziału Górnictwa i Geologii, prof. Franciszek Plewa. Natomiast ze strony Jastrzębskiej Spółki Węglowej dokument podpisali p.o. prezes zarządu Daniel Ozon i zastępca prezesa zarządu ds. pracy i polityki społecznej Artur Wojtków.

fot. materiały prasowe Politechniki Śląskiej

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking