IV Wojewódzki Festiwal Tańców Europy

Dodano: 03.07.2017 / Sekcja:

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Gliwicach organizuje IV edycję Wojewódzkiego Festiwalu Tańców Europy pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Gliwice oraz Śląskiego Kuratora Oświaty.

Impreza odbędzie się 19 maja 2017 roku o godzinie 8.30 i potrwa do godziny 14.00.

Wydarzenie ma charakter konkursowy i oceniane jest przez jury złożone z profesjonalnych instruktorów tańca. Zespoły taneczne będą konkurować w trzech kategoriach wiekowych: przedszkole, szkoła podstawowa klasy 1-3 oraz szkoła podstawowa klasy 4-6. Uczniowie wraz z opiekunami mają możliwość zaprezentowania efektów całorocznej pracy szerszemu gronu, a także porównać swoje umiejętności z innymi grupami tanecznymi.

Celem imprezy jest zgłębianie wiedzy na temat kultury tanecznej krajów europejskich poprzez prezentacje dokonań artystycznych grup tanecznych działających w przedszkolach i szkołach podstawowych województwa śląskiego, a także uwrażliwianie na sztukę taneczną i inspirowanie do twórczych poszukiwań form i środków wyrazu artystycznego.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking