Edukacja pod lupą

Dodano: 15.03.2011 / Sekcja: / pdf

Zmienić Kartę nauczyciela czy ją zlikwidować? – od tygodni debatują nad tym przedstawiciele gmin, powiatów oraz województw powołanych w jeden zespół opiniodawczo-doradczy na wniosek ministra edukacji.

Przed podjęciem ostatecznych działań resort oświaty chce bowiem poznać zdanie środowiska samorządowego.
Potrzebę radykalnej nowelizacji Karty sygnalizują m.in. śląscy samorządowcy skupieni w Śląskim Związku Gmin i Powiatów. Postulują oni np. wydłużenie czasu pracy nauczycieli. Obecnie wynosi on 18 godzin plus dwie dodatkowe na zajęcia wyrównawcze. Według nowych propozycji pedagodzy powinni mieć natomiast podobny do innych pracowników, 40-godzinny tygodniowy czas pracy. 20 godzin musiałoby być spędzonych przy tablicy. Skróceniu uległyby za to urlopy (z 78 dni do 52), a przede wszystkim specjalne okresy wolnego, jakie nauczyciele mogą wziąć na tzw. podreperowanie zdrowia. Obecnie jest to 36 miesięcy podczas całej kariery zawodowej. Samorządowcy wskazują, że potrzebne jest doprecyzowanie kryteriów udzielania tego wolnego (przez ministra właściwego do spraw zdrowia) i wprowadzenie zapisów, zgodnie z którymi urlopy dla poratowania zdrowia byłyby przyznawane przez lekarzy orzeczników ZUS-u. To właśnie ten urząd wziąłby na siebie obowiązek ich finansowania.
Innym postulatem ŚZGiP jest usunięcie z Karty zapisów zobowiązujących jednostki samorządu terytorialnego do wypłacania nauczycielom tzw. jednorazowych dodatków uzupełniających. Zakłada się również zniesienie części dodatków do pensji (mieszkaniowego i wiejskiego). Co śląskie samorządy proponują w zamian? Między innymi zwiększenie autonomii i odpowiedzialności dyrektorów szkół, a także przejrzystości w przyznawaniu podwyżek oraz awansów. Powinny być one uzależnione od rozwoju zawodowego nauczyciela oraz wzrostu jakości jego nauczania. (edu)
Informacje: Renata Caban, zastępca prezydenta Gliwic, tel. 32/231-44-46, Wydział Edukacji UM w Gliwicach, tel. 32/238-54-51

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking