„Oddal to”, co niezdrowe

Dodano: 13.09.2016 / Sekcja:
konkurs

Jeszcze tylko do 30 września można wziąć udział w fotograficznym konkursie „Oddal to”. Łączna pula nagród wynosi 30 tys. złotych.

Konkurs promuje zdrowy styl życia wśród młodzieży i jest skierowany głównie do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Odbywa się w dwóch kategoriach: indywidualnej i zbiorowej.

Aby wziąć udział w konkursie w kategorii indywidualnej, należy ściągnąć darmową aplikację na telefon komórkowy „Oddal to" ze sklepu Gogle Play lub App Store, zrobić za jej pomocą zdjęcie czemuś niezdrowemu lub wybrać z poziomu aplikacji takie zdjęcie z galerii i „Oddalić je". Potem należy wejść na www.oddalto.gis.gov.pl, wypełnić formularz konkursowy oraz załączyć „oddalone" zdjęcie i następnie zgłosić je do konkursu.

Kategoria druga jest skierowana do grup uczniów. Należy wykonać pracę zbiorową i postępować tak samo, jak w wypadku kategorii indywidualnej, zaznaczając jednak, że praca ma wielu autorów. Dzieło może być kolażem zdjęć, mieć formę infografiki czy plakatu. Może być też krótkim filmem. Skończoną pracę należy zapisać na nośniku elektronicznym i wysłać do siedziby Głównego Inspektoratu Sanitarnego w terminie do 30 września, z dopiskiem na kopercie „Konkurs Oddal to”.

Na zwycięzców pierwszej kategorii czeka pula nagród o wartości 10 tys. złotych, z kolei na autorów najlepszych prac drugiej kategorii – nagrody o wartości 20 tys. złotych.

Konkurs jest organizowany przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polskie Towarzystwo Higieniczne.

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie www.gis.gov.pl oraz www.pth.pl (pm)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking