Aktualności | Zwróć uwagę na potrzebujących!

Zwróć uwagę na potrzebujących!

Zwróć uwagę na potrzebujących!

Opublikowane: 05.01.2023 / Sekcja: Miasto 

Osoby bezdomne są najbardziej narażone na negatywne skutki niskich temperatur. Dlatego jak co roku, Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach, Straż Miejska i organizacje pozarządowe pomagają im przetrwać trudne zimowe miesiące. Gdy widzimy osobę potrzebującą wsparcia, warto skierować ją po pomoc w odpowiednie miejsce. 

Informacje na temat pomocy oferowanej przez różne placówki zapewniające schronienie oraz placówki wsparcia doraźnego można uzyskać m.in. pod wojewódzkim całodobowym numerem pomocy dla osób bezdomnych 987. Osoby bezdomne i mieszkańcy zgłaszający konieczność udzielenia im pomocy mogą kontaktować się także z dyżurnym Straży Miejskiej pod bezpłatnym i całodobowym numerem interwencyjnym 986. 

Gliwiccy strażnicy miejscy regularnie sprawdzają miejsca przebywania osób bezdomnych i w razie potrzeby prowadzą czynności interwencyjne. Od początku listopada przeprowadzili 141 takich kontroli. Przyjęli też w tym czasie 89 zgłoszeń od gliwiczan, dotyczących osób bezdomnych. Dostarczają też osobom bezdomnym gorącą herbatę, organizują dla nich w Straży Miejskiej zbiórki odzieży, obuwia i kołder.

Wsparcie w Gliwicach oferują pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy stale współpracują ze Strażą Miejską oraz Policją.

Szeroką ofertę pomocy dla bezdomnych ma gliwicki Ośrodek Pomocy Społecznej. Pierwszy kontakt można nawiązać pod całodobowym nr telefonu 693-346-323, działającym od listopada do marca, a obsługiwanym przez pracownika Zespołu pracy socjalnej i usług ds. bezdomności i zagrożenia bezdomnością OPS. Dzięki niemu można uzyskać informacje na temat schronienia oraz pomocy doraźnej, a także o różnych innych dostępnych formach pomocy dla osób bezdomnych. 

Osoby szukające wsparcia lub chcące poinformować o potrzebie udzielenia pomocy osobie bezdomnej mogą zgłosić się także na ul. Bojkowską 20 bezpośrednio do Zespołu pracy socjalnej i usług ds. bezdomności i zagrożenia bezdomnością w OPS lub zadzwonić pod numer 32/232-09-04 i 32/401-03-51 – w poniedziałki w godz. od 9.00 do 11.00, we wtorki, środy i piątki w godz. od 8.00 do 10.00 oraz w czwartki w godz. od 13.00 do 15.00.

Osoby potrzebujące mogą korzystać m.in. z ogrzewalni, darmowych posiłków czy odzieży. Niektóre formy pomocy wymagają kontaktu z pracownikiem socjalnym OPS i skierowania, inne są dostępne od razu.

Formy pomocy wymagające kontaktu z pracownikiem socjalnym OPS i skierowania

Warto skorzystać ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej i skontaktować się z tą miejską jednostką. Tam można otrzymać skierowanie – na pobyt w schroniskach lub inną pomoc świadczoną w ramach ustawy o pomocy społecznej. W tym celu należy zgłosić się do Zespołu nr 3 ds. świadczeń OPS przy ul. Ziemowita 1 (pok. 5, tel. 32/337-11-81) w poniedziałki w godz. od. 9.00 do 11.00, we wtorki, środy i piątki w godz. od 8.00 do 10.00 lub w czwartki w godz. od 13.00 do 15.00. 

SCHRONIENIE 
•    Bezdomni mężczyźni mogą uzyskać wsparcie w schronisku prowadzonym przez Towarzystwo Pomocy Św. Brata Alberta przy ul. św. Brata Alberta 63 w Gliwicach, w którym przebywać może 67 mężczyzn posiadających ostatnie stałe zameldowanie w Gliwicach (tel. 32/232-94-61). 
•    Bezdomni mężczyźni mogą korzystać również ze Schroniska Św. Brata Alberta przy ul. Traugutta 6, dysponującego miejscami dla 60 osób (tel. 504-687-244).
•    Bezdomne kobiety mogą z kolei znaleźć schronienie w schronisku prowadzonym przez Fundację „Zacisze Grażyny” przy ul. Leśnej 4 w miejscowości Niewiesze, w którym zapewniono 11 miejsc dla osób posiadających ostatnie stałe zameldowanie w Gliwicach (tel. 883-263-153). 
•    Osoby bezdomne (kobiety i mężczyźni), które wymagają wsparcia placówki z usługami opiekuńczymi, mogą korzystać z miejsc pobytu w ramach umowy zawartej przez miasto z Chrześcijańskim Stowarzyszeniem Dobroczynnym, Oddział Terenowy w Rybniku-Niewiadomiu (ul. Sportowa 136, tel. 32/425-92-34). Może tam przebywać 28 osób posiadających ostatnie stałe zameldowanie w Gliwicach.

ŻYWNOŚĆ
Potrzebujący mogą korzystać z doraźnej pomocy żywnościowej świadczonej na terenie Gliwic przez Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża przy ul. Wrocławskiej 16 (tel. 32/231-70-68). Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 13.00, zapewnia też osobom posiadającym skierowanie jednorazową paczkę żywnościową. 
Po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego OPS potrzebujący mają do dyspozycji cztery punkty wydawania gorących posiłków: przy ul. Daszyńskiego 2, przy ul. Anny Jagiellonki 1, przy ul. Błogosławionego Czesława 5 oraz w Sośnicy przy ul. Stabika 9. 

KĄPIEL I HIGIENA
Osoby zainteresowane skorzystaniem z kąpieli w Punkcie Higieny mieszczącym się przy ul. Okopowej 6 mogą zgłaszać się po skierowanie do pracownika socjalnego przy ul. Bojkowskiej 20 (tel. 32/232-09-04): w poniedziałki od godz. 9.00 do 11.00 oraz od 15.00 do 16.30, we wtorki, środy i piątki od 8.00 do 10.00, w czwartki od 13.00 do 15.00.  
Możliwość kąpieli: od poniedziałku do piątku w godz. od 11.00 do 15.00 o stałych porach: godz. 11.00, 12.00, 13.00, 14.00.

Formy pomocy niewymagające kontaktu z pracownikiem socjalnym OPS i skierowania

SCHRONIENIE 
Osoby pozbawione dachu nad głową mogą uzyskać schronienie w miejskiej Ogrzewalni przy ul. Noakowskiego 1, prowadzonej na zlecenie Miasta przez Dom Dziennego Pobytu „Rodzina” Caritas Diecezji Gliwickiej, w której jest 30 miejsc: 25 miejsc dla mężczyzn i 5 miejsc dla kobiet. Do dyspozycji są dwa pomieszczenia z krzesłami z dostępem do oddzielnych łazienek. Do dyspozycji jest też kącik kuchenny, w którym można przygotować m.in. gorący napój. Pracownicy placówki dokładają wszelkich starań, by osoby, które tam trafiają mogły bezpiecznie przeczekać najmroźniejsze dni i noce w godnych warunkach. Od października do kwietnia ogrzewalnia czynna jest całodobowo (z przerwą techniczną od godz. 10.00 do 12.00), a od maja do września w godz. od 18.00 do 8.00 (tel. 519-76-11-37). 

ŻYWNOŚĆ I ODZIEŻ
Pomoc w formie żywności/odzieży oferują: 
•    Gliwicki Bank Żywności prowadzony przez Stowarzyszenie Chrześcijańskie „Samarytanin”,  ul. Anny Jagiellonki 48 w Łabędach – punkt czynny jest w poniedziałki i czwartki od godz. 14.30 (665 644 729, 604 195 016); 
•    Oddział PCK , ul. Wrocławska 16, czynny od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 13.00 – zapewnia z kolei pieczywo (wydawane od godz. 9.00) oraz odzież i obuwie (wydawane od godz. 10.00 do 12.00). 
•    Caritas Diecezji Gliwickiej, ul. Ziemowita 2, 44-100 Gliwice, tel. (32) 230-78-70 – wydawanie żywności przy ul. Ziemowita 2: pn., śr., godz. 7.00-15.00;

Darmową odzież i obuwie można pozyskać również z wieszaków wystawionych m.in. przed Izbą Wytrzeźwień przy ul. Okopowej i Centrum Sportowo-Kulturalnym „Łabędź” przy ul. Partyzantów 25. 

JADŁODZIELNIE
Każdy, kto ma nadmiar żywności, a chce się nią podzielić z osobami potrzebującymi, może ją zostawić w działających na terenie Gliwic jadłodzielniach:
•    przy ul. Barlickiego 3 (wejście od strony parkingu otwartego od poniedziałku do soboty w godz. od 6.00 do 21.00) 
•    przy Parku Handlowym Arena (przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego).
Podstawowe informacje dotyczące pomocy osobom bezdomnym można znaleźć na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego. (mf)

 

 

 

 

 

 

grafiki strażnik miejski przy namiocie