Aktualności | ZUS przyjmuje wnioski o nowe świadczenie żłobkowe

ZUS przyjmuje wnioski o nowe świadczenie żłobkowe

ZUS przyjmuje wnioski o nowe świadczenie żłobkowe

Opublikowane: 11.04.2022 / Sekcja: Miasto 

Rodzice dzieci, na które nie zostanie przyznany państwowy Rodzinny Kapitał Opiekuńczy  (czyli: dzieci pierwszych i jedynych w rodzinie; dzieci pierwszych z rodzin, w których kolejne dziecko jest objęte RKO; wszystkich dzieci, które nie ukończyły jeszcze 12. miesiąca oraz tych, które przekroczyły 36. miesiąc życia) będą mogli otrzymać specjalne dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Wnioski o to nowe świadczenie (w wysokości maksimum 400 zł miesięcznie) można składać od 1 kwietnia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jest ono niezależne od 500 plus.

Wysokość dofinansowania do pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna to co do zasady 400 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka. Przez opłatę rodzica rozumie się miesięczną opłatę ponoszoną przez rodzica z uwzględnieniem przyznanych zniżek. Do opłaty za pobyt dziecka nie wlicza się opłaty za wyżywienie. Dofinansowanie będzie przekazywane na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego instytucję opieki z przeznaczeniem na obniżenie opłaty rodzica za pobyt dziecka.

Dofinansowanie będzie przysługiwać bez względu na osiągany przez rodzica dochód. Realizacja dofinansowania, tj. prowadzenie postępowania w sprawie jego przyznania i wypłaty, należeć będzie, tak jak w przypadku rodzinnego kapitału opiekuńczego, do ZUS.

Wniosek o ustalenie prawa do tego dofinansowania od 1 kwietnia br. będzie składać do ZUS rodzic. Jeżeli złoży on dokumenty w terminie 1 kwietnia – 31 maja, to prawo do dofinansowania zostanie ustalone od 1 stycznia 2022 r. Szczegóły na stronie www.zus.pl.