#zostańwdomu – ograniczamy przemieszczanie się!

Dodano: 25.03.2020 / Sekcja:
banner (tekst w treści)

Minister zdrowia zadecydował o zaostrzeniu przepisów w stanie epidemii na obszarze całej Polski. Od 25 marca wchodzą w życie istotne ograniczenia w przemieszczaniu się.

By przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się koronawirusa, ograniczamy wychodzenie z domu z wyjątkiem:

  • drogi do i powrotu z miejsca pracy,
  • wolontariatu w walce z koronawirusem,
  • załatwienia niezbędnych spraw życia codziennego (w tym zrobienia zakupów w sklepach spożywczych i aptekach, wyprowadzenia psa na spacer, sprawowania opieki nad osobą starszą).

Pieszo mogą razem przemieszczać się tylko dwie osoby (obostrzenie nie dotyczy osób najbliższych: rodzin i osób pozostających we wspólnym pożyciu). Także w transporcie zbiorowym zostanie ograniczona liczba jednocześnie przewożonych pasażerów – ustanowiony został limit osób równy połowie miejsc siedzących znajdujących się w pojeździe.

Do pięciu została także ograniczona liczba osób uczestniczących w sprawowaniu kultu religijnego: chrztach, ślubach, pogrzebach.

Ograniczenia nie dotyczą wykonywania obowiązków służbowych ani prowadzenia działalności gospodarczej. Zgodnie z rozporządzeniem z 24 marca zaostrzone przepisy obowiązują do 11 kwietnia br.

infografika: treść w aktualności

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking