Aktualności | Zmiany w Radzie Nadzorczej Piasta Gliwice

Zmiany w Radzie Nadzorczej Piasta Gliwice

fot. Mosquidron

Zmiany w Radzie Nadzorczej Piasta Gliwice

Opublikowane: 11.06.2024 / Sekcja: Miasto  Sport 

W poniedziałek, 10 czerwca, podczas walnego zgromadzenia akcjonariusze zadecydowali o powołaniu nowych członków Rady Nadzorczej spółki Gliwicki Klub Sportowy Piast S.A. 

Walne zgromadzenie akcjonariuszy zadecydowało o zmianach w Radzie Nadzorczej spółki Gliwicki Klub Sportowy Piast S.A., powołując nowych członków w miejsce dotychczasowego składu.  Miasto Gliwice, które jest większościowym udziałowcem spółki, reprezentować będą Agnieszka Dylewska (skarbnik miasta), Agnieszka Leszczyńska (naczelnik Wydziału Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego) oraz radca prawny Marcin Szeliga. Mniejszościowy akcjonariusz – Zbigniew Kałuża – wskazał do Rady Nadzorczej Jarosława Szymczyka. 

Rada Nadzorcza to ważne gremium sprawujące nadzór nad działalnością klubu piłkarskiego Piast Gliwice i współdecydujące o kierunkach jego rozwoju. W pierwszej kolejności nowy zespół zajmie się kwestiami związanymi z kondycją ekonomiczną spółki i wypracowaniem skutecznych rozwiązań mających na celu poprawę sytuacji finansowej klubu. Ważne jest zapewnienie Piastowi większej stabilizacji oraz jak najlepszych warunków funkcjonowania i pracy dla piłkarzy i całej kadry sportowej. (UM)