Zmiany na Sikorniku

Dodano: 29.05.2020 / Sekcja:
budynek szkoły fot. ZSO nr 5

Wyremontowane sale i korytarze, duża sala gimnastyczna, piękne atrium, boiska i kryty basen w pobliżu – to wszystko ma do zaoferowania uczniom nowa szkoła podstawowa na Sikorniku. W roku szkolnym 2020/2021 zaprasza do klasy pierwszej, klasy szóstej sportowej o profilu piłka nożna oraz klasy siódmej dwujęzycznej.

28 maja Rada Miasta Gliwice podjęła uchwałę dotyczącą włączenia nowo powstałej Szkoły Podstawowej nr 30 w Gliwicach  przy ulicy Sikornik 34 w struktury Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. Armii Krajowej w Gliwicach. Uchwała ta jest jedną z kilku, które pozwalają kontynuować proces zmian organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem jednostek oświatowych na Sikorniku. Reforma systemu oświaty skutkująca wygaszeniem gimnazjów oraz przekształceniem 6-letnich szkół podstawowych w szkoły 8-letnie spowodowała skumulowanie zbyt dużej liczby uczniów w dotychczasowych szkołach podstawowych, co wymusiło m.in. prowadzenie w nich lekcji na zmiany lub konieczność przemieszczania się między budynkami.

Utworzenie Szkoły Podstawowej nr 30 i wydzielenie dla niej obwodu z sąsiednich szkół, SP nr 41 oraz SP nr 23, zapewni najmłodszym mieszkańcom dzielnicy komfortowe warunki do nauki - bez zmianowości, z pełnym dostępem do bazy dydaktycznej, pracowni przedmiotowych, świetlicy oraz zaplecza sportowego. W nowym roku szkolnym otwarte zostaną klasy: pierwsza, szósta sportowa o profilu piłka nożna oraz siódma dwujęzyczna. Dyrekcja nie wyklucza uruchomienia kolejnych oddziałów.

To nie koniec zmian - przedszkola na Sikorniku zostały połączone ze szkołami podstawowymi w struktury zespołowe. Takie rozwiązanie zostało już dobrze przetestowane w Gliwicach. Po latach funkcjonowania tego typu zespołów w mieście można stwierdzić, że przynoszą one wymierne korzyści zarówno dzieciom, jak i nauczycielom. Powstaje dzięki temu możliwość pełnego wykorzystania zasobów  kadrowych i lokalowych połączonych jednostek, a dyrektorzy mogą optymalnie wykorzystać potencjał wszystkich pracowników dla  podniesienia poziomu i jakości pracy w połączonym Zespole. Dzieciom uczęszczanie do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego daje możliwość płynnego przejścia do edukacji szkolnej – zwykle po trzech latach zajęć przedszkolnych, czwarty rok – „zerówka”, realizowany jest w dotychczasowej grupie rówieśniczej, z tym samym nauczycielem przedszkola, ale już w budynku szkoły. Maluchy biorą też udział we wspólnych uroczystościach, korzystają z sali gimnastycznej lub boisk szkolnych, oswajają się z budynkiem szkoły, co w dużej mierze niweluje stres związany z nowym wyzwaniem jakim jest wstąpienie w poczet uczniów.

Zmiany w zakresie sieci szkół na Sikorniku zostały wprowadzone szeregiem działań prawnych zakończonych przegłosowaniem stosownych uchwał przez gliwickich radnych. W rezultacie od 1 września 2020 r. w dzielnicy rozpocznie działanie Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15, w skład którego wejdzie Szkoła Podstawowa nr 41 oraz Przedszkole Miejskie nr 29, oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16, powstały z  połączenia Szkoły Podstawowej nr 23 z Przedszkolem Miejskim nr 23. Nowo utworzona Szkoła Podstawowa nr 30 wraz z sąsiednim  Przedszkolem Miejskim nr 41 będzie funkcjonowała w ramach ZSO nr 5 w Gliwicach, w którym 31 sierpnia ub. roku zakończyło działalność gimnazjum. (ed)

 

wejście do szkoły
fot. ZSO nr 5
sala lekcyjna
fot. ZSO nr 5
pracownia komputerowa
fot. ZSO nr 5
sala gimnastyczna
fot. ZSO nr 5
boisko szkolne
fot. ZSO nr 5
wejście do szkoły fot. ZSO nr 5
sala lekcyjna fot. ZSO nr 5
pracownia komputerowa fot. ZSO nr 5
sala gimnastyczna fot. ZSO nr 5
boisko szkolne fot. ZSO nr 5

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking