Zmiana zasad obsługi w Referacie Rejestracji Pojazdów

Dodano: 29.04.2021 / Sekcja:
rejestracja pojazdów - zarezerwuj wizytę

Od  26 kwietnia 2021 r. stanowiska obsługi w Referacie Rejestracji pojazdów w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21 oraz filii UM przy ul. Jasnej 31A są w szerszym zakresie dostępne dla klientów indywidualnych.

Przy ul. Zwycięstwa (wejście przy bankomacie) obsługiwani są:

  • klienci  indywidualni, którzy zarezerwowali wizytę pod adresem rezerwacjakm.gliwice.eu lub zostali wezwani przez pracownika Wydziału Komunikacji,
  • klienci  indywidualni, którzy chcą zgłosić zbycie/nabycie pojazdu, zmianę danych   i adnotacje w dowodzie rejestracyjnym lub odebrać dowód rejestracyjny- wg kolejki, bez konieczności umawiania wizyty.

Przy ul. Jasnej obsługiwani są:

  • klienci zbiorowi  - FIRMY (3 sprawy i więcej) po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty,
  • klienci indywidualni, którzy zarezerwowali wizytę pod adresem rezerwacjakm.gliwice.eu lub zostali wezwani przez pracownika Wydziału Komunikacji,
  • klienci  indywidualni, którzy chcą zgłosić zbycie/nabycie pojazdu, zmianę danych  i adnotacje w dowodzie rejestracyjnym lub odebrać dowód rejestracyjny- wg kolejki, bez konieczności umawiania wizyty.

REZERWACJA ELEKTRONICZNA  WIZYTY WYMAGANA JEST TYLKO W PRZYPADKU REJESTRACJI POJAZDÓW (pojazd fabrycznie nowy, sprowadzony z zagranicy, przerejestrowanie).

Osoby zainteresowane załatwieniem spraw proszone są o przygotowanie przed wizytą w Urzędzie wymaganych wniosków i  załączników. Ułatwi to sprawną obsługę, a tym na skrócenie czasu oczekiwania na załatwienie sprawy. Informacje o wymaganych dokumentach, wysokości niezbędnych opłat oraz sposobach dokonania płatności można znaleść  w Biuletynie Informacji PublicznejUrzędu Miejskiego pod adresem: bip.gliwice.eu/karty-informacyjne.

UWAGA! Zawiadomienia o nabyciu/zbyciu pojazdu wraz z kopią dowodu zakupu można również złożyć:

  •     drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP
  •     pocztą tradycyjną za pośrednictwem operatora pocztowego
  •     osobiście w Biurze Podawczym – wejście od strony ul. Wyszyńskiego

Szczegółowe informacje na ten temat oraz formularze zawiadomień można znaleźćna stronach BIP:

Złożenie zawiadomienia w terminie 30 dni od dnia zakupu pojazdu  pozwoli uniknąć kary pieniężnej, a rejestracji pojazdu można dokonać w późniejszym terminie. Zawiadomienia złożone po  dniu 30.04.2021 r. w innej formie niż ww. (np. przesłane jako e-mail) nie będą rozpatrywane.

Więcej informacji na temat obowiązujących zasado obsługi klientów Wydziału Komunikacji można znaleźć na stronie  bip.gliwice.eu/zasady-obslugi-w-poszczegolnych-wydzialach.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking