Aktualności | Zmiana opłat w Żłobkach Miejskich

Zmiana opłat w Żłobkach Miejskich

Zmiana opłat w Żłobkach Miejskich

Opublikowane: 28.05.2021 / Sekcja: Miasto 

Od 1 września w Żłobkach Miejskich w Gliwicach obowiązywać będzie stała opłata miesięczna za pobyt dzieci w wysokości 300 złotych. Propozycja została wcześniej skonsultowana z mieszkańcami.

Decyzję w sprawie ustalenia opłat podjęli na wniosek prezydenta Gliwic miejscy radni. Wcześniej odbyły się konsultacje społeczne, podczas których mieszkańcy – zdecydowaną większością głosów –  opowiedzieli się za wprowadzeniem stałej miesięcznej opłaty za pobyt dzieci w Żłobkach Miejskich w wysokości 300 złotych – niezależnej od dochodu rodziny. Dodatkowo opłata za wyżywienie wyniesie maksymalnie do 7 złotych dziennie i nie będzie pobierana w przypadku nieobecności dziecka.

Miesięczna opłata w żłobku miejskim może być obniżona o połowę, jeśli dwoje lub więcej maluchów w z rodziny korzysta z instytucjonalnej formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (w publicznym lub niepublicznym żłobku, klubie dziecięcym, instytucjonalnej opieki dziennego opiekuna), jak również z opieki w publicznym lub niepublicznym przedszkolu.

Zgodnie z przepisami, opieka w Żłobkach Miejskich świadczona jest przez 10 godzin dziennie. W szczególnie uzasadnionych, wyjątkowych sytuacjach czas opieki nad dzieckiem może zostać wydłużony – wtedy konieczna będzie dodatkowa opłata w wysokości 10 złotych za godzinę.  Opłaty za pobyt dziecka nie będą natomiast pobierane w przypadku czasowego ograniczenia funkcjonowania lub zawieszenia działalności Żłobków Miejskich w Gliwicach.

Do tej pory w Gliwicach obowiązywał skomplikowany sposób naliczania opłat żłobkowych, na co skarżyli się rodzice. Opłaty liczone były od godziny i zależne od dochodu rodziny. Od września będą jednakowe dla wszystkich. Uchwała w sprawie ustalenia opłat za pobyt i wyżywienie dzieci objętych opieką w Żłobkach Miejskich w Gliwicach została podjęta 27 maja. Wejdzie w życie od 1 września po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.