Aktualności | Zmiana fragmentu Studium – można zgłaszać uwagi

Zmiana fragmentu Studium – można zgłaszać uwagi

Zmiana fragmentu Studium – można zgłaszać uwagi

Opublikowane: 02.06.2022 / Sekcja: Miasto 

Wydział Planowania Przestrzennego informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany fragmentu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego składowisko odpadów z terenami otaczającymi wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od 9 czerwca do 1 lipca br.

Szczegółowe informacje można znaleźć w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej.

Uwagi dotyczące projektu wskazanej zmiany fragmentu Studium można składać do 25 lipca br.

Dokumenty do pobrania