Aktualności | Zmarł biskup Gerard Kusz

Zmarł biskup Gerard Kusz

Zmarł biskup Gerard Kusz

Opublikowane: 16.03.2021 / Sekcja: Miasto 

W poniedziałek, 15 marca, w wieku 81 lat zmarł biskup senior Gerard Kusz. Był pierwszym biskupem pomocniczym diecezji gliwickiej, wcześniej pełnił posługę biskupa pomocniczego diecezji opolskiej.

Biskup Gerard Kusz urodził się 23 października 1939 r. w Dziergowicach. Tam też ukończył szkołę podstawową, maturę zdał w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza w Raciborzu. Studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Śląska Opolskiego w Nysie rozpoczął w 1957 r., a święcenia kapłańskie przyjął 24 czerwca 1962 r w Opolu.

Po święceniach pracował jako wikariusz w parafii Chrystusa Króla w Gliwicach i Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu. W latach 1973-1974 pełnił funkcję prefekta w Wyższym Seminarium duchownym Śląska Opolskiego w Nysie. Studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim  w specjalizacji katechetycznej rozpoczął w 1974 r. W 1976 r. uzyskał tytuł magistra teologii, a w 1978 r. obronił pracę doktorską i został mianowany wykładowcą katechetyki, pedagogiki i teologii pastoralnej w WSD Śląska Opolskiego w Nysie. W tym też czasie pełnił funkcje: członka Rady Naukowej Diecezjalnego Instytutu Pastoralnego w Opolu (Filia KUL), diecezjalnego wizytatora nauki religii, cenzora książek religijnych, sekretarza Rady Kapłańskiej i Kolegium Konsultorów oraz prezesa wojewódzkiego oddziału TP KUL w Opolu. W latach 1983-1985 był wicerektorem WSD Śląska Opolskiego w Nysie.

27 czerwca 1985 r. został mianowany biskupem pomocniczym diecezji opolskiej. Konsekracja odbyła się 15 sierpnia 1985 r. W diecezji opolskiej powierzono jego pieczy sprawy katechetyczne, wizytatorów diecezjalnych, sprawy kultury chrześcijańskiej, Klubów Inteligencji Katolickiej, TP KUL, sprawy rekolekcyjno-formacyjne laikatu. Sprawował szczególną opiekę nad raciborskim rejonem duszpasterskim.

25 marca 1992 r. został biskupem pomocniczym nowopowstałej diecezji gliwickiej. W diecezji pełni funkcje wikariusza generalnego i przewodniczącego Wydziału Nauki i Kultury Chrześcijańskiej. Od 1985 r. należał do Komisji Katechetycznej Episkopatu Polski. Był też wiceprzewodniczącym Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. W czasie swojej posługi w diecezji gliwickiej był Przewodniczącym Wydziału Nauki i Kultury Kurii Gliwickiej oraz Wikariuszem Generalnym. Należał do Rady Kapłańskiej i Kolegium Konsultorów. Dużo uwagi i czasu poświęcał katechetom w diecezji. Chętnie udawał się z posługą pasterska do wspólnot w diecezji.  15 listopada 2014 r., w związku z przekroczeniem wieku emerytalnego, papież przyjął jego rezygnację z urzędu biskupa pomocniczego diecezji gliwickiej.

Pogrzeb biskupa Gerarda Kusza odbędzie się 20 marca. Szczegóły nie są jeszcze znane.