Zjazd u harcerzy

Dodano: 27.11.2017 / Sekcja: / drukuj / pdf

Fot. Adam Ziaja

W sobotę odbył się XVIII Zjazd Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej. Jednym z gości specjalnych był prezydent miasta Zygmunt Frankiewicz.

Podczas oficjalnej części uroczystości odznaczenie za wspieranie działań i inicjatyw Hufca otrzymał prezydent Gliwic. Wcześniej Komendant Hufca – phm. Patryk Rempała wręczył odznaczenia dla instruktorów przyczyniających się do rozwoju gliwickiego harcerstwa.

Po zakończeniu części oficjalnej instruktorzy debatowali nad tym, jak obecne władze poradziły sobie z powierzonymi im zadaniami. Ostatecznie władza została oceniona pozytywnie i wszystkim przyznano absolutorium.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking