Aktualności | #zielonegliwice W trosce o środowisko

#zielonegliwice W trosce o środowisko

#zielonegliwice W trosce o środowisko

Opublikowane: 12.04.2022 / Sekcja: Miasto 

Dbamy o przyrodę, tu kosimy i grabimy rzadziej, dokarmiamy owady, dajemy schronienie zwierzętom, z troską o naturę - barwne tabliczki z takimi informacjami jeszcze w kwietniu staną na gliwickich skwerach i w parkach. Pierwsze już zostały ustawione.

Tereny zielone w miastach, w tym trawniki, zwiększają różnorodność biologiczną i są elementem tzw. małej retencji – spowalniają odpływ wód opadowych, tworzą dogodniejsze warunki do rozwoju roślin, obniżają temperaturę powietrza w mieście, wpływają na zwiększenie poziomu wilgotności, działają też jak filtry – zatrzymują szkodliwe pyły, pochłaniają dwutlenek węgla i wydzielają tlen.
W trosce o środowisko naturalne oraz ochronę drobnych ssaków i zapewnienie pożywienia owadom, w tym pszczołom, w Gliwicach tam, gdzie to możliwe zielone przestrzenie nie są koszone i grabione lub prace te wykonywane są rzadziej.

Aby zwrócić uwagę mieszkańców na kwestie ekologiczne i działania na rzecz środowiska naturalnego, ułatwić lokalizację miejsc, w których zaobserwować można większą liczbę owadów czy niedużych ssaków, Zarząd Dróg Miejskich i Miejski Zarząd Usług Komunalnych ustawiają na zieleńcach, fragmentach parków czy skwerów oraz w pasach zieleni przyulicznej tabliczki z krótkimi hasłami, jak dana zielona przestrzeń jest pielęgnowana.

Tabliczki pojawiać się będą w miejscach, które mogą być kształtowane w sposób bardziej naturalny. Na początek łącznie ponad 20 tabliczek stanie m.in. przy stawach przy ul. Jesiennej, na skwerze przy ul. Perseusza, w parkach Chrobrego, Starokozielskim i Szwajcaria, na rogu ul. Strzelniczej i Paderewskiego, na placu Grunwaldzkim, na terenie przy ul. Sowińskiego i Okulickiego oraz w zielonych pasach przy obwodnicy Daszyńskiego – Rybnicka. Pierwsze już są - na alei Przyjaźni i na skwerze nad DTŚ pojawiły się tabliczki opatrzone napisem „szanuj zieleń”, a przy ul. Okulickiego z opisem "Tu kosimy i grabimy rzadziej". Zachęcamy do wiosennego spaceru po mieście! (mf)

tabliczka "Szanuj zieleń" Tabliczka przy ul. Okulickiego