Aktualności | #zielonegliwice. Miejska energia ze słońca

#zielonegliwice. Miejska energia ze słońca

#zielonegliwice. Miejska energia ze słońca

Opublikowane: 13.05.2022 / Sekcja: Miasto 

Od blisko 2 lat na dachach dwóch siedzib Urzędu Miejskiego – przy ul. Zwycięstwa 21 i ul. Jasnej 31A – działają mikroinstalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 80,6 kilowatopików. Pokrywają część zapotrzebowania obu obiektów na prąd, co korzystnie wpływa na środowisko i finanse miasta. W tym roku profitów z tytułu użytkowania ogniw słonecznych przybędzie, bowiem dzięki kolejnym instalacjom na terenie Gliwic, moc miejskich „solarów” powiększy się sześciokrotnie.

W nadchodzących miesiącach na 9 gliwickich budynkach użyteczności publicznej zainstalowanych zostanie łącznie ponad tysiąc paneli fotowoltaicznych o mocy 418,5 kilowatopików. Po ich montażu miejski system instalacji solarnych będzie dysponował mocą sięgającą 500 kilowatopików.

Instalacje fotowoltaiczne zostaną zamontowane na 8 budynkach oświatowych – siedzibach Przedszkola Miejskiego nr 17 przy ul. Andromedy 36, Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Kopernika 63, Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych przy ul. Chorzowskiej 5 i internatu ZST-I przy ul. Krakusa, VIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Sikornik 34, Szkoły Podstawowej nr 23 przy ul. Sikornik 1, Szkoły Podstawowej nr 36 przy ul. Robotniczej 6 oraz Przedszkola Miejskiego nr 16 przy ul. Sportowej 17, a także na budynku przy ul. Nad Łąkami 1, pełniącym funkcję świetlicy dla mieszkańców dzielnicy Czechowice.

Zadanie w formule „zaprojektuj i wykonaj” zrealizuje częstochowska firma Inergis S.A., która pod koniec kwietnia podpisała umowę z Miastem Gliwice. Koszt inwestycji wyniesie ok. 2,4 mln zł, z czego 85% (maksimum 1,95 mln zł) pokryje pozyskane przez Gliwice dofinansowanie unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Słońce dla biblioteki

Wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych na siedzibie Biblioteki Centralnej przy ul. Kościuszki 17 planuje też Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach. Aby sprostać finansowo zadaniu i pokryć planowane wydatki kwalifikowalne związane z realizacją tego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dyrekcja placówki zwróciła się do Prezydenta Miasta Gliwice z prośbą o zapewnienie nieoprocentowanej pożyczki w kwocie 151 tys. zł. Zostanie ona spłacona jednorazowo, po otrzymaniu unijnej refundacji projektu, nie później niż 30 grudnia 2023 roku. Na majowej sesji Rady Miasta Gliwice jednogłośnie przystano na takie rozwiązanie.

Fotowoltaika jest ekologiczna i ekonomiczna!

Ogniwa nie emitują zanieczyszczeń, co pozwoli miastu na redukcję emisji dwutlenku węgla o ponad 260 ton w skali roku oraz obniżenie emisji pyłu zawieszonego PM 10 o ponad 0,013 tony rocznie. Pozyskiwanie energii słonecznej nie generuje też hałasu, a panele można z czasem poddać recyklingowi. Dzięki nim wytwarzany jest darmowy prąd – w przypadku gliwickich obiektów oświatowych szacuje się łączną produkcję energii na poziomie około 334 MWh rocznie.

 

 

fotowoltaika logotypy