Zgłoś pracę do konkursu!

Uaktualniono: 08.07.2019 / Sekcja: / pdf
plakat konkursu na najlepszą pracę o Gliwicach

Twoja praca licencjacka, inżynierska, magisterska lub doktorska dotyczy Gliwic? Zgłoś ją do konkursu ogłoszonego przez miasto. To szansa na zdobycie nie tylko ciekawego doświadczenia i prestiżu, ale także satysfakcjonującej nagrody finansowej. Termin zgłoszeń upływa 28 października.

Rusza XIV edycja konkursu na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą Gliwic. Autorzy prac, które mogą być wykorzystane do promocji miasta, mają szanse na wygranie nagród pieniężnych lub rzeczowych. W poprzednich latach do konkursu zgłoszono w sumie 154 prace, nagrodzono autorów 46. Tylko w ubiegłym roku pula nagród pieniężnych wyniosła 15 000 zł!

Konkurs jest przeznaczony dla autorów prac licencjackich, inżynierskich, magisterskich lub doktorskich. Mogą wziąć w nim udział absolwenci studiów wyższych, którzy obronili tytuły w latach 2016–2019 i nie brali udziału w poprzednich edycjach. Uwaga! Prawo do zgłaszania prac mają władze uczelni lub wydziału, posiadające prawo do nadawania tytułu licencjata, inżyniera, magistra lub doktora. Autorzy mogą zgłosić prace do konkursu po uzyskaniu rekomendacji władz uczelni, wydziału lub placówki badawczej.

O tym, które prace zostaną nagrodzone zadecyduje Prezydent Miasta Gliwice w oparciu o opinię komisji konkursowej, w skład której wejdą przedstawiciele Prezydenta Miasta, Rady Miasta Gliwice oraz Politechniki Śląskiej.

Termin zgłoszeń do konkursu upływa 28 października. Prace przyjmowane są w sekretariacie Wydziału Kultury i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21, p. 245, tel. 32/239-12-71). Szczegółowe informacje o zasadach i formie składania prac można znaleźć w regulaminie konkursu, zamieszczonym tutaj. (aś)

 

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking