Aktualności | Zapisz się i weź udział w warsztatach rewitalizacyjnych!

Zapisz się i weź udział w warsztatach rewitalizacyjnych!

Zapisz się i weź udział w warsztatach rewitalizacyjnych!

Opublikowane: 05.02.2024 / Sekcja: Miasto 

25 stycznia Rada Miasta Gliwice podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji. Czas teraz na kolejny etap prac, którego ważną częścią będą warsztaty dla mieszkańców siedmiu wyznaczonych podobszarów rewitalizacji: dzielnicy Baildona, Łabęd, Sikornika, Sośnicy, Szobiszowic, Śródmieścia i Zatorza. Uczestnicy tych spotkań będą rozmawiać o najważniejszych problemach ich podobszaru oraz wszelkich pomocnych działaniach. Początek warsztatów – 15 lutego, zawsze w godz. 17.00–19.00!  

Warsztaty rewitalizacyjne zaplanowano w następujących terminach i lokalizacjach:

  • 15 lutego – Zatorze – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, ul. Lipowa 29, sala 214,
  • 20 lutego – Sikornik –  Szkoła Podstawowa nr 41, ul. Kormoranów 23,
  • 21 lutego – Łabędy – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, ul. Wrzosowa 14,
  • 26 lutego – Śródmieście – Centrum 3.0, ul. Studzienna 6, sala „Galeria”,
  • 27 lutego – Sośnica – Dom św. Jacka, ul. Przedwiośnie 3,
  • 5 marca – Szobiszowice – Szkoła Podstawowa nr 20, ul. Jana Śliwki 8, sala nr 18,
  • 6 marca – Baildona – Centrum 3.0, ul. Jagiellońska 22, sala „Szara”.

Uczestników obowiązują zapisy! Udział w warsztatach można zgłosić:

  • za pośrednictwem e-maila: brm@um.gliwice.pl lub
  • telefonicznie pod nr tel. 32/338-65-50 lub
  • osobiście w Biurze Rozwoju Miasta UM w Gliwicach, ul. Jasna 31a, pok. 202.

(kik)

plakat Gminnego Programu Rewitalizacji