Załóż własną działalność

Dodano: 19.04.2021 / Sekcja:
baner

Gliwicki Technopark prowadzi nabór do projektu „Inkubator przedsiębiorczości – szansą na skuteczną rewitalizację w Gliwicach II”.

W ramach projektu zostanie utworzonych 12 miejsc pracy – organizator oferuje bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej (do 23 050 zł), wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności i roczne wsparcie pomostowe (do 2 800 zł miesięcznie).

Do projektu mogą przystąpić osoby powyżej 30. roku życia (od dnia 30 urodzin), mieszkające na obszarze rewitalizacji w Gliwicach i planujące rozpocząć działalność gospodarczą, osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo należące co najmniej do jednej z grup znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy: osoby powyżej 50. roku życia, kobiety (w szczególności powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka), osoby z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne, o niskich kwalifikacjach.
Zgłoszenia udziału w projekcie będą przyjmowane do 30 kwietnia.  Dokumentacja rekrutacyjna oraz informacje o projekcie dostępne są na stronie: http://technopark.gliwice.pl/dotacje/.

Więcej informacji na temat projektów i dni otwartych można uzyskać na stronie internetowej www.technopark.gliwice.pl lub pod numerem telefonu 603-663-887. Technopark zapraszamy również do zapoznania się z innymi projektami organizowanymi przez Technopark Gliwice. (mf)

 

plakat

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking