Załatw więcej spraw przez Internet

Uaktualniono: 26.03.2020 / Sekcja: / pdf
strona główna sklepu online

Internetowy sklep geodezyjny Urzędu Miejskiego w Gliwicach poszerzył zakres funkcjonalności, które można wykorzystać, nie wychodząc z domu. Potrzebujesz wypisu z rejestru gruntów? Obecnie, poza osobami fizycznymi, również podmioty gospodarcze mogą zamówić dokumenty zawierające dane podmiotowe (w tym dane osobowe).

Żeby z tej opcji w Sklepie skorzystać, trzeba posiadać Profil Zaufany i wykazać prawny interes dostępu do wnioskowanych danych podmiotowych.

Sklep internetowy pozwoli przesłać każde zamówienie, a pracownicy Wydziału Geodezji i Kartografii dokonają oceny prawno-merytorycznej wniosku i w przypadku braku wykazania się prawem do dostępu do tych danych, będą kontaktować się z wnioskodawcą w celu jego uzupełnienia – mówi Grzegorz Karkowski, zastępca naczelnika Wydziału GE UM w Gliwicach.

Szczegółowe informacje są dostępne w zakładce Geodezja i Kartografia Biuletynu Informacji Publicznej.

Po usunięciu dotychczasowych zabezpieczeń przez Internetowy sklep geodezyjny wszystkie osoby fizyczne, a także przedsiębiorcy mogą przesłać wniosek obejmujący dane podmiotowe. Wcześniej w tym zakresie Sklep obsługiwał jedynie osoby fizyczne  – weryfikował imię, nazwisko oraz nr PESEL, a w przypadku zarejestrowania braku zgodności, nie dopuszczał do złożenia zamówienia.

Oryginał podpisanego pełnomocnictwa (jeżeli występujemy z wnioskiem w imieniu innej osoby, będącej właścicielem działki) trzeba natomiast dostarczyć pocztą tradycyjną lub osobiście – do skrzynki podawczej, umieszczonej na zewnątrz UM przy ul. Zwycięstwa (w wiatrołapie przy wejściu od ul. Wyszyńskiego). Pełnomocnictwo można również przekazać do Urzędu mejlowo (w tym wypadku musi być opatrzone elektronicznym podpisem mocodawcy) lub poprzez EPUaP. Za materiały i dane udostępnione przez sklep online Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego można płacić przez Internet. Opcja płatności pojawi się pod koniec składania zamówienia.

Jak uzyskać Profil Zaufany?

Najłatwiej można to zrobić za pośrednictwem bankowości elektronicznej.  Lista banków udostępniających swoim klientom taką możliwość jest dostępna TUTAJ.

Za pośrednictwem Internetowego sklepu geodezyjnego można zamówić wypisy z odpowiednich rejestrów dla działek, budynków i lokali, wyrysy z mapy ewidencyjnej, mapy zasadnicze oraz wiele innych dokumentów i danych. Materiały są dostępne w wersji papierowej lub elektronicznej. Niektóre można zamówić bez logowania za pomocą PZ. Część materiałów jest bezpłatna: portale Gliwice 3d i Ukośne.pl oraz Retromapy. (mm)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking