Z Unią zmieniamy przedszkola

Uaktualniono: 27.06.2019 / Sekcja: / pdf
warsztaty teatralne fot. materiały organizatora

Łącznie 140 dodatkowych miejsc dla przedszkolaków na Sikorniku, Trynku, w Łabędach i Szobiszowicach, nowocześnie wyposażone sale, zajęcia dodatkowe dla maluchów i szkolenia dla nauczycieli– to bilans projektu, na którego realizację Gliwice uzyskały ponad 1,8 mln zł. dotacji z Unii Europejskiej.

Dodatkowe 25 miejsc dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat utworzono na Sikorniku, w budynku Szkoły Podstawowej nr 23. Kolejny oddział Przedszkola Miejskiego nr 38 uruchomiono w budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Łabędach, na oddziały przedszkolne zaadaptowano również część budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Szobiszowicach -powstało tam 66 dodatkowych miejsc dla maluchów. Dodatkowy oddział liczący 25 miejsc dla 6-latków utworzono także na Trynku w budynku Szkoły Podstawowej nr 5.

Przestrzeń szkolną dostosowano tak, by maluchy czuły się dobrze i bezpiecznie. Nowe sale zostały wyposażone w kolorowe meble i atrakcyjne zabawki. Stworzono również przestrzeń do prowadzenia zajęć z integracji sensorycznej.

To nie wszystko - ponad pół tysiąca maluchów więzło udział w dodatkowych zajęciach. Były to spotkania z edukatorem teatralnym, podczas których dzieci stawały się młodymi aktorami. Zajęcia teatralne dla każdej z 23 przedszkolnych grup odbywały się raz w miesiącu. Ponadto dzieci uczestniczyły w zajęciach plastycznych oraz zajęciach kształcących kompetencje emocjonalno-społeczne z elementami tańca. Zadbano również o dykcję i wymowę dzieci, na zajęciach usprawniających słuch fonematyczny i uwagę słuchową. W projekcie zaplanowano 240 godzin takich zajęć dla każdego z przedszkoli.

W ramach projektu nauczyciele podnoszą swoje kompetencje, uczestnicząc w studiach podyplomowych: z integracji sensorycznej, wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka oligofrenopedagogiki, edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną Autyzmem i Zespołem Aspergera oraz neurologopedii. Dotychczas wsparcie w projekcie otrzymało 10 nauczycieli.

Całkowita wartość projektu „Utworzenie nowych miejsc wraz z podniesieniem oferty edukacyjnej w gliwickich przedszkolach” wynosi ponad 2 mln zł, z czego Miastu Gliwice udało się uzyskać 1,8 mln zł dotacji unijnej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 . Działania związane z projektem będą trwały do stycznia 2020 r.

przedstawienie
fot. materiały organizatora
warsztaty plastyczne
fot. materiały organizatora
warsztaty plastyczne
fot. materiały organizatora
warsztaty taneczne
fot. materiały organizatora
warsztaty teatralne
fot. materiały organizatora
warsztaty z dziećmi
fot. materiały organizatora
przedstawienie fot. materiały organizatora
warsztaty plastyczne fot. materiały organizatora
warsztaty plastyczne fot. materiały organizatora
warsztaty taneczne fot. materiały organizatora
warsztaty teatralne fot. materiały organizatora
warsztaty z dziećmi fot. materiały organizatora

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking