Z Unią Europejską dla e-usług

Uaktualniono: 30.05.2019 / Sekcja: / drukuj / pdf
UE Baner

W maju świętowaliśmy 15. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Skok cywilizacyjny, który dokonał się na przestrzeni lat 2004–2019, ułatwiły miliardy złotych pozyskanych z budżetu wspólnoty. Dla Gliwic był to czas wielkich inwestycji, które – dosłownie i w przenośni – wprowadziły miasto w XXI wiek. Na terenie Gliwic zrealizowano do tej pory ok. 1 300 projektów ze wsparciem ze środków unijnych. Pieniądze z Brukseli wykorzystano m.in. na rozwój e-usług publicznych oraz na – najprościej rzecz ujmując – różnorodne projekty internetowe.

Unia szybko łączy!

fot. Freepik / T. Królik / UM Gliwice

Dzięki europejskiemu wsparciu i internetowym projektom gliwickiego samorządu miasto pokryła 60-kilometrowa sieć światłowodów. Jest wykorzystywana m.in. na potrzeby monitoringu miejskiego i wdrażania nowoczesnych rozwiązań w gliwickich instytucjach administracji publicznej i miejskich jednostkach – np. szkołach, szpitalach, Powiatowym Urzędzie Pracy, oddziałach Muzeum w Gliwicach, filiach Urzędu Miejskiego, Miejskiej Biblioteki Publicznej czy Ośrodka Pomocy Społecznej. Superszybkimi łączami płyną m.in. internet szerokopasmowy, bezprzewodowa telefonia VOiP, poczta elektroniczna oraz nowoczesne usługi edukacyjne.

Opłaty pod kontrolą

fot. Freepik / T. Królik / UM Gliwice

Dofinansowanie z Unii Europejskiej pozwoliło miastu na rozwijanie kolejnego przydatnego narzędzia – Gliwickiej Elektronicznej Platformy Analityczno-Rozrachunkowej, w skrócie GEPAR, w której mieszkańcy mogą m.in. sprawdzić wysokość naliczonych podatków lokalnych, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, a także dzierżaw i bezumownego korzystania z nieruchomości. GEPAR jest zintegrowany z systemem płatności elektronicznych, co oznacza, że po zalogowaniu można także uiścić wybrane opłaty przez internet.

Zamów mapę przez internet…

W „Geodezyjnym sklepie internetowym” uruchomionym przez Urząd Miejski dzięki środkom z UE dostępne są wypisy z rejestrów i wyrysy z mapy ewidencyjnej, a także wiele innych dokumentów i danych najczęściej zamawianych przez klientów Wydziału Geodezji i Kartografii UM. Sklep umożliwia również szybkie uiszczenie koniecznych opłat i oferuje ciekawe, bezpłatne dodatki, takie jak „Gliwice 3d”, „Ukośne.pl” (widok zagospodarowania Gliwic z perspektywy ukośnej) i „Retromapy” (porównywanie fragmentów Gliwic odwzorowanych na ortofotomapie w latach 2003–2018).

… lub sprawdzaj dane w MSIP

Unijne wsparcie sprawiło, że Gliwice jako jedno z pierwszych polskich miast w pełni otworzyły bazy danych planistycznych, udostępniając m.in. miejskie plany zagospodarowania przestrzennego w wersji cyfrowej. Dostęp do nich zapewnia nowa, ulepszona wersja Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej. Mieszkańcy mogą tam znaleźć informacje np. na temat lokalizacji instytucji czy okręgów wyborczych, a inwestorzy – m.in. sprawdzić strukturę własności nieruchomości i uzbrojenie terenu. Nowa wyszukiwarka MSIP daje możliwość wyszukania miejskich lokali i nieruchomości gruntowych o określonym metrażu lub lokalizacji. Wprowadzono też funkcjonalność umożliwiającą wyświetlanie danych wektorowych w mobilnej wersji MSIP.

Gliwicki ITS w komórce

Zarząd Dróg Miejskich ze środków pozyskanych z funduszy unijnych uruchomił mobilną aplikację ITS Gliwice. Na interaktywnej mapie znajdziemy m.in. informacje o natężeniu ruchu i dostępności miejsc postojowych w danym rejonie, aktualnej pozycji autobusów PKM, utrudnieniach na drogach, a nawet dane pogodowe. Dodatkowo dzięki obrazowi z kamer można zobaczyć, jak wygląda aktualna sytuacja na danym odcinku drogi. Możemy sprawdzić, jak szybko uda nam się dojechać w wybrane miejsce i dobrać optymalny wariant trasy.

Unia w służbie mundurom

fot. M. Foltyn / UM Gliwice

Z unijnych środków na rozwój e-usług równie chętnie korzystały gliwickie służby mundurowe. Jeszcze przed wdrożeniem ogólnopolskiej platformy e-PUAP służącej do komunikacji obywateli z jednostkami administracji publicznej, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach uczestniczyła w europejskim projekcie e-Straż. Jego celem było stworzenie systemu usług online, skierowanego do szerokiego grona petentów jednostek PSP województwa śląskiego – w szczególności inwestorów, tak aby m.in. skrócił się czas oczekiwania na wydanie decyzji administracyjnych.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking