Z myślą o seniorach

Dodano: 05.10.2010 / Sekcja:

Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza na pierwsze spotkanie Zespołu Branżowego ds. Seniorów.

Odbędzie się ono 7 października w Centrum Organizacji Kulturalnych „Perełka” przy ul. Studziennej 6 (filia GCOP). Początek – godz. 14.00.
Do głównych zadań tworzonej grupy powinno należeć opracowywanie i przekazywanie władzom miasta propozycji i rozwiązań problemów dotyczących seniorów, a także opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej związanych z podobnymi zagadnieniami. Podczas inauguracyjnego zgromadzenia mają zostać określone zapisy regulaminu zespołu, w tym sprecyzowane cele jego działania. Zaproszenie jest kierowane do przedstawicieli wszystkich organizacji zainteresowanych problematyką seniorów w Gliwicach. – Prosimy o wcześniejsze zawiadamianie nas o liczbie osób, które będą reprezentować na spotkaniu daną organizację – apeluje Andrzej Gillner, dyrektor GCOP. Zgłoszenia można przekazywać telefonicznie pod numerem 32/775-20-53 lub e-mailem na adres: perelka@gcop.gliwice.pl. (al)
 

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking